Güncel
Trend

Doktor Nedir Kısaca, Doktor Mesleği Hakkında Bilgi

Doktor Nedir Kısaca, Doktor Mesleği Hakkında Bilgi. Doktorluk mesleği ve özellikleri hakkında kısa bilgi.

Doktorlar, hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için tıp eğitimi görmüş kişilerdir.

İnsanlar, tıp bilimi üzerine eğitim görmemiş olsalar bile “doktor” unvanı alabilirler. Bu insanlar, üniversite diplomalarını aldıktan sonra birkaç yıl süren belli bir araştırma yaparlar ve araştırma yaptıkları konuyu içeren uzun bir “tez” hazırlarlar.

İlgili Makaleler

Bir doktorun eğitimi ülkeden ülkeye değişiklik gösterir; fakat genellikle tıp öğrencileri 2 veya 3 yıl boyunca tıp eğitimi görürler, diğer 2 veya 3 yılı da uygulamalı eğitimle geçirirler. Bundan sonra uzmanlaşmak istedikleri tıp alanında birçok yıl öğrenim görürler.

İki tip tıp doktoru vardır. Aile doktoru veya diğer bir deyişle pratisyen hekim ve uzman doktor. İnsanlar önce genellikle hastalıklarına teşhisi koyan pratisyen hekime başvururlar. Bu hekimler, hastaların uzman doktor tarafından mı yoksa kendileri tarafından mı tedavi edilecekleri kararını verirler.
Uzman doktorlar genellikle hastanelerde çalışırlar. Bu doktorlar cerrahî, çocuk ve yaşlıların bakımı ve özel hastalıkların tedavisi gibi değişik alanlarda uzmanlaşmışlardır.
İnsanlar bin yıllardan beri tıp bilimiyle uğraşmaktadırlar. 2400 yıl önce Kos’ta yaşamış Yunan doktor Hipokrat’ın bugünkü tıp bilimi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

Kadınların yasal doktor olarak çalışabilmelerinin çok kısa bir geçmişi vardır.