Genel KültürMimari

Dor Üslubu (Dor Düzeni) Nedir? Özellikleri

Dor Üslubu, eski Yunanlılarda özel bir yapı biçimi. En çok tapınaklarda görülür. Bu üsluptaki tapınaklar sağlam temellere dayanan üç yahut daha çok kademeli bir taban üzerinde bulunmaktadır. Esas salonun bir veya iki cephesi yahut her yanı sütunlarla çevrilidir. Yunan yapılarının en karakteristik yani bu sütunlardır.

Dor üslubundaki sütunlar kaidesiz, yüzerleri yivlerle süslü ve aşağıdan yukarıya doğru incelmektedir. Üzerinde düz bir plakadan meydana gelen başlıklar ve bu başlıkların üzerinde sırasıyla taş hatıllar, frizli levhalar, saçaklar, yapının dar tarafında üç köşe, bazen heykellerle üslü alınlıklar bulunmaktadır. Yapıda hiç bir pencere yoktur. Yalnız kapıdan ışık aldığı anlaşılmaktadır.