Genel KültürDini Konular

Ebabil Kuşu Nedir? Ebabil Kuşu Hikayesi

Ebabil kuşu nedir? Divan Edebiyatında Ebabil Kuşu Ne Demektir? Ebabil Kuşu İle İlgili Hikaye ve Dinimizdeki Yeri ve Önemi

Ebabil: Kuran’ın 105. sûresinde adı geçen, Güney Arabistan egemeni Ebrehe’ nın ordusunu, gökyüzünden yağdırdıkları taşlarla yok ettiklerine inanılan bir tür cennet kuşları.

Divan edebiyatında “Fil suresi’ ne konu olan olaya telmih yapılarak sözü edilir İslamiyetin düşmanlarına karşı verilen savaşla ilgili bir benzetme öğesidir: Düşmen-i Hakka hücum eyle Ebabil gibi (Hersekli Arif Hikmet). Orhan Veli Kanık bu adı taşıyan sevgi, özlem temalı şiirinde Ebabil den simgesel bir masal kuşu olarak söz eder

Kuran ın 105 suresinde (Fil suresi) ve bu sureyle ilgili yorumlarda belirtildiğine göre, Sana’da yaptırdığı tapınağın Araplar tarafından ilgi görmemesine ve temiz tutulmamasına kızan Ebrehe’, Mekke’yi alıp Kâbe’yı yıkmaya karar verdi, içinde fillerin de yer aldığı güçlü bir orduyla Mekke üzerine yürüdü (570). Hz Muhammet’in dünyaya geldiği bu yılda, Arapların kendilerini savunma güçleri yoktu. Ancak, Ebrehe ordusu Mekke’ye yaklaştığı sırada Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları, onları taş yağmuruna tutarak bütünüyle yok ettiler (- FİL SURESİ).

Ebrehe, Güney Arabistan’da hükümdar (VI. yy. ortaları). Yaşamına ilişkin bilgilerin çoğu halk söylentilerine dayanır. Bizanslı bir tacirin kölesiydi. Habeşistan’ın hıristiyan kralı Necaşi’nin (Hellestheaios) Güney Arabistan’a vali atadığı Eryat’a (Esi-miphaios) karşı birkaç kez ayaklandı. Bu ayaklanmalar sırasında aldığı yaralardan ötürü “El-Esrem” (yarık dudaklı) lakabıyla anılmaya başladı. Eryat karşısında kazandığı başarılardan sonra habeş kralın-ca bölgenin egemeni olarak tanındı. Bizans’ın iran’la çekişmesinden yararlanarak etki alanını genişletti. Ebrehe, islam dünyasında 570’te (Hz. Muhammet’ in doğduğu yıl) Mekke üzerine bir sefer düzenlemekle tanınır. Fil* suresi’nin yorumuyla ilgili kaynaklarda belirtildiğine göre Kâbe’yi kıskandığı için Sana’da bir kilise yaptı; bu kilisenin Araplar’ca kirletilmesi üzerine Kâbe’yi yıkmak üzere harekete geçti. Ancak, birdenbire ortaya çıkan ebabil kuşlarının attığı nohut büyüklüğündeki taşlar ordusunu yok etti.