Nedir

Edebiyatımızda İlkler Hakkında Bilgi

 Edebiyatımızda ilkler nelerdir?  Edebiyatımızda ilkler ve yazarlar kimlerdir. Edebiyatımızda İlkler Listesi 

• İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

• Batılı tekniğe uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

• İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak

• İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

• İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

• ilk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

• İlk resmi Türkçe gazete: Takvim -i Vakayi

• ilk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis

• İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi

• ilk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agâh Efendi

• ilk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra

• İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi

• İlk makaleyi yazan: Şinasi

• İlk kez noktalama işaretlerini kullanan: Şinasi

• Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

• Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren

• İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Kâtip Çelebi

• İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname

• İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai

• İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

• İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat

• İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

• ilk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

• İlk hikâye kitabı: A:Mithat /Letaif-i Rivayet

• İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim

• Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig

• İlk siyasetname: Kutadgu Bilig

• İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya

• Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul

• Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot

• İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

• ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati

• Mesnevi tarzında yazılmış İlk eser: Kutadgu Bilig

• İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seyit Ali Reis

• İlk edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

• Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

•. Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio/ Decamkeron

• Sahnelenen ilk tiyatromuz: Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre

• Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf-ı Türkî

• İlk natüralist eserimizin yazarı Nabizade Nazım / Zehra

• Divan edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

• İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’u Alam

• İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk

• İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türkî

• İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

• İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

• Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri

• Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarımız: Ömer Seyfettin

• Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem

• İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

• İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

• İlk tekke şairi: Ahmet Yesevi

• Edebiyatımızda batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

• İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

• Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

• Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı

• Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

• Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek

• Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas

• Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos

• İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa

• Deneme türünün kurucusu: Montaigne

• ilk divan şairi: Hoca Dehhani

• Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay

• En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye koğuşu

• ilk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

• İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı