Güncel

Efe Kime Denir? Efe Ne Demek Anlamı

1. Yiğit, özellikle de Batı Anadolu’da köy yiğitlerine verilen ad; zeybek (özel adla da kullanılır): Salih Efe. 2. Ağabey. 3. Kabadayı. 

Efe yürüyüşü, atın başını dikerek gösterişli bir biçimde ilerlemesi.

Osmanlı devletinin son dönemlerinde Batı Anadolu’da ortaya çıkan çetebaşları için kullanılan terim.

Yiğitlik ve mertlik gösterenlere efe adını veren zeybekler, onları kendilerine reis seçerek buyruğu altına girerlerdi. Abdülhamit II döneminde güvenlik kuvvetlerini çok uğraştıran efelerin bir bölümü (Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe vb. gibi)Kurtuluş savaşında Yunanlılara karşı çete savaşlarının başarılı örneklerini verdiler.

İlgili Makaleler