Genel KültürEdebiyat

Eğitim Öğretim ve Okul İle İlgili Sözler

Sözler

Eğitim Öğretim ve Okul İle İlgili Sözler. Düşünür, Bilim Adamı, Yazar, Sanatçı, Ünlü Kişiler ve Peygamber Efendimizin Eğitim, Öğretim, Okul, Öğrenci, Öğretmenle İlgili Sözleri

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)
Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden değerlidir.
Cahil dostum olacağına; alim düşmanım olsun.
Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. (Hz. Muhammed)
İlim Çin’de de olsa alınız. (Hz. Muhammed)
Baylar yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün elemanlarla savaşmak değeri öğretilmelidir. Uluslararası duruma göre böyle bir savaşın gerektirdiği ruhsal öğelerle donanmış olmayan bireyle ve bu nitelikte bireyden oluşmuş toplumlara yaşam ve bağımsızlık yoktur. (Atatürk, Mart 1922)
Düşünce gelişmesine olduğu gibi, beden gelişmesine de önem vermek ve özellikle, ulusal hareketleri derin tarihimizin esinlettiği yüksek derecelere çıkarmak gerekir.
Bu yurdun sahibi ve toplumumuzun temel öğesi köylüdür ki bugüne kadar eğitim ve öğretim nurundan yoksun bırakılmıştır. Bundan dolayı, bizim izleyeceğimiz ulusal eğitim siyasetinin temeli, önce var olan bilgisizliği gidermektir. (Atatürk, Mart 1922)
Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk, Ağustos 1924)
Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara, özellikle varlığıyla, birliğiyle, hakkıyla bağdaşmayan tüm yabancı öğelerle savaşmak değerini ve ulusal düşünceleri aşılamak gerekir. (Atatürk)
Eğitimde hızla yüksek bir düzeye çıkacak bir ulusun, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün güçlerinin artacağı kesindir. (Atatürk)
Biz cahil dediğimiz zaman, okulda okumamış olanları amaçlamıyoruz. Söylemek istediğimiz bilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de gerçeği gören gerçek bilginler çıkabilir. (Atatürk)
Eğitim ve öğretimde izlenecek yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir baskı aracı ve uygar bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanışlı bir araç haline getirmektir. (Atatürk)
Halk ve köylüler bana her yerde iş programını şu iki sözcükle duyurdular: Yol ve okul … (Atatürk)
Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri nazarıyla bakılmalı ve öyle davranılmalıdır. (Atatürk)
Okul; genç dimağlara, insanlığa saygıyı, ulus ve ülkeye sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenecek olan en uygun ve sağlam yolu belletir. (Atatürk )
Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yolla olur. (M. Kemal Atatürk-1922)
Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse, geri gidiyor demektir. (M. Kemal Atatürk-1922)
Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler. (M. Kemal Atatürk)
Herkesin kendine göre bir zevki vardır: Kimi bahçe ile uğraşmak; güzel çiçekler yetiştirmek ister; kimi de adam yetiştirmekten hoşlanır. (M. Kemal Atatürk)
İlköğretimin yayılması için, sade ve kullanışlı önlemler almak zorundayız. İlköğretimde amacımız, bunun genel olmasını bir an önce gerçekleştirmektir. Bu sonuca varmak, ancak aralıksız önlem almakla ve bunları sistemli uygulamakla sağlanır. Ulusumuzun başlıca işi olarak, bu konuda direnmeyi gerekli görüyorum. (M. Kemal Atatürk-1936)
Eğitim işlerinde kesinlikle zafer kazanmış olmak gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur. Bu zaferin kazanılması için hepimizin tek bir can, tek bir düşünce olarak temelli bir program üzerinde çalışması gerekir. Bence bu programın temel noktaları ikidir:
Eğitim, toplumsal yaşamımızın gereklerine uymalıdır.
Eğitim, çağın gereklerine uymalıdır. (M. Kemal Atatürk-1922)
Eğitimsiz insan, ruhsuz bedene benzer. (Arap atasözü)
İnsan eğitimle doymaz, ama eğitimle yetişir. (Cervantes)
Hiç bilenle bilmeyen insan bir tutulur mu? (Hz. Muhammed)
Bir okul açmak, bir cezaevi kapatmaktır. (Danton)
Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer; sesi çok, içi çok boştur. (Sadi)
Ana ve babaların çocuklarına bırakacakları en büyük miras; eğitimdir. (Hz. Muhammed)
Ağaç yaşken eğilir. (Türk atasözü)
Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar, (Emerson)
Her kötülük bilgisizlikten doğar. (H.G. Wels)
Hep öğrenmek isteyenler, çoğu kez öğrenmeye engel olurlar. (Montesquieu)
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (M.K. Atatürk) Kalem kılıçtan keskindir. (Atasözü) Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz Ali) Kuranın ilk emri (oku) dur.
İlköğretim kalkınmanın temel taşıdır. (M.K. Atatürk)
Okulları olan milletin istikbali vardır. (M.K. Atatürk)
Bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? (Hadis)
İlköğretim davası insan olma davasıdır. (H. Ali Yücel)
Eğitim çocuğu tanımak ve sevmekle başlar.
Cesaret ve hazzı yitiren eğitim, beş para etmez. (Pestalozzi)
Eğitim, çocuğa bildiğini öğretmek değildir; çocuğa yaşamasını öğretmektir. (W. Livingston)
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. (Kuon-Tzu)
Dünyada yapılması güç olan üç iş vardır: Çelik, elmas ve insan ruhunu işlemek. (B. Franklin)
Bilgine her gün yeni bir şey eklemiyorsan, gün geçtikçe azalır. (Çin atasözü)
Kalem kılıçtan keskindir. (Seneca)
Eğitim, ana kucağından başlar; her söylenen sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. (H. Ballov)
Bir ülke halkının eğitimi, sokaktaki davranışlarından belli olur. (E. De Amıcıs)
Elinden gelirse insanları eğit. gelmezse onlara katlan. (M. Aurellius)
Eğri ağaçlar, bahçıvan eline muhtaçtır. (Çin atasözü)
Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en büyük gereksinimidir. (Danton)
Ana baba iyi eğitim almışlarsa çocuklar da görgülü olur. (Goethe)
Eğitimle suç ve cezalar, güneşin önündeki buzlar gibi erir. (Voltaire)
Eğitimin amacı, insanlarda bulunan yetenekleri geliştirmektir. (Eflatun)
İnsan iki yoldan eğitilir: İlki. ana-baba, öğretmenlerden aldığı seslerle; ikincisi, kendi öğrendikleriyle. En değerli olanı ikincisidir. (Gibons)
Eğitimsiz öğretim, hırsız fenerine benzer. (Cevdet Yalçın)
Eğitim, insanlara yeni bir ruh kazandırma, onu çağdaş verilere göre biçimleme işidir. (Cevdet Yalçın)
Eğitime önem vermeyen uluslar, aysberg gibi de olsalar: alt ve üstleriyle bir gün eriyip okyanusun derinliklerinde kaybolmaya mahkumdurlar. (Cevdet Yalçın)
Bize uzayın derinliklerini gören: yaratıcı, yenilikçi, kendini çağdaş verilerden soyutla-mayan beyinler gerek; bu da ancak eğitimle olur. (Cevdet Yalçın)