Genel Kültür

Ekonomik Faaliyetlerine Göre Kentler

Ülkemizde kentler bir ya da birkaç ekonomik faaliyet sayesinde büyümüştür. Kentlerde ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesi, nüfusun hızla artmasıyla orantılı olarak gerçekleşmektedir. Kentler, bu gibi ekonomik faaliyetlere göre gruplara ayrılır

Tarım kentleri: Bu tür şehrin kurulması, gelişmesi ve günümüze kadar varlığının sürmesinde tarım faaliyetleri etkilidir, örneğin Çankırı, Giresun, Karaman, Yozgat, Çorum, Malatya, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa gibi kentlerde tarımla uğraşan insan sayısı fazladır. Buralarda devam eden sanayi, ticaret gibi ekonomik faaliyetler hâlâ yüksek oranda tarıma dayalı olduğundan buralar tarım kenti kavramının en güzel örnekleridir.

Sanayi kentleri: Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerdir. İzmit, sanayi kenti sınıflamasında çok önemli bir örnektir. Çünkü bu kentte yapılan diğer ekonomik faaliyetler önemli ölçüde yoğun bir sanayinin varlığıyla ilgilidir. Büyük kentlerimizin yanı sıra Karabük, Karadeniz Ereğli, İskenderun ve Kırıkkale de birer sanayi kentidir.

Maden kentleri: Çevresindeki maden çıkarımı ve ona bağlı olarak ortaya çıkan sektörlerin geliştirdiği kentlerdir. Zonguldak, Sivas ve Batman, maden kentlerinin önemli örnekleridir.

Turizm kentleri: Gelirlerinin önemli bir bölümünü turizmden karşılayan kentlerdir. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Alanya, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Nevşehir, Göreme, Fethiye ve Bursa turizm kentlerine en iyi örnektir.

Ticaret kentleri: Genellikle ulaşım yolları üzerinde bulunan bu kentlerde iç ve dış ticaret canlıdır. İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin, en önemli ticari kentlerdir.
İdari kentler: Devlet başkanlığı, meclis, bakanlıklar ve devletin diğer merkezî idari birimlerinin toplandığı yerlerdir İdari kentlerin en önemli örneği başkentimiz Ankara’dır.

Liman kentleri: İthal ürünlerin deniz yoluyla geldiği, ihraç ürünlerinin yine deniz yoluyla gönderildiği limanlara sahip kentlerdir. Örnek olarak İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Çanakkale, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve İskenderun verilebilir.

Askerî kentler: Sarıkamış, Erzincan, Konya, Amasya, Malatya, Eskişehir, Diyarbakır gibi kentler büyük askerî birliklerin bulunduğu kentlerdir. Buralarda bulunan askerî personel, kent ekonomisine önemli bir katkı yapmaktadır.

Kültür kentleri: Ülkemizde sadece kültür fonksiyonuna bağlı olarak gelişme gösteren bir kent bulunmamakla beraber İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler bu fonksiyonu da taşımaktadır.