Halkbilimi

Elazığ Ağın Bedduaları

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yöreye özgü beddua örnekleri.

Elazığ Ağın Bedduaları, Ağın ilçesinde yöreye özgü beddua örnekleri. Ağın ilçesinden derlenen bazı beddualar

 • Adın bata.
 • Adın göze çakıla.
 • Adın hoca çağıra.
 • Adın kala.
 • Adın sanın yerin dibine gele.
 • Ağzın çarşambadan perşembeye gide.
 • Ağzın eğile.
 • Ağzın yumula.
 • Ağzından burnundan gele.
 • Allah aklını almış canını ala.
 • Allah belanı vere.
 • Allah canın ala.
 • Allah diş vere tırnak vermeye.
 • Allah fırsat vermeye.
 • Allah izin vermeye.
 • Alnın çatından vurulasın.
 • Arada ortada galasın.
 • Baba çıka.
 • Bahtın kara ola.
 • Başın yiye.
 • Başına benim kadar taş düşe.
 • Belin yükten kurtulmaya.
 • Boğazında kala.
 • Boğazından asılasın.
 • Boynun altında kala.
 • Boyun bosun baş aşağı gele.
 • Buyun bosun devrüle.
 • Canın cehenneme.
 • Canın çıka.
 • Canın derdine düşesin.
 • Canın yıkıla.
 • Canına kurtlar düşe.
 • Canında ciğerinde bulasın.
 • Cehennem ol.
 • Ciğer ateşine yanasın.
 • Ciğerin ağzından gele.
 • Camuş katırlarının kuyruğunda gidesin.
 • Çenen çekile.
 • Damarın çekile.
 • Damaran edeler.
 • Damların deliğinde kalasın.
 • Delire dağlara düşesin.
 • Dert bula da derman bulamayasın.
 • Dilin at arısı soka.
 • Dilin damağın yapışa.
 • Din iman diye ağaçlara sarılasın.
 • Din iman yüzüne hasret kalasın.
 • Dinin gavurlara gide.
 • Dinsiz imansız gidesin.
 • Dul kalasın.
 • Dul karı olasın.
 • Duman tuta.
 • Dumanın tependen çıka.
 • Dutulasın.
 • Dutula yumula kalasın.
 • Duvarların dibinde kalasın.
 • Edenlere kalmaya.
 • Ekmek tavşan, sen tazı olasın.
 • Ele avuca kalasın.
 • Elecene gidesin.
 • Elime yüzüme kalasın.
 • Elin olun alına.
 • Elin kolun budana.
 • Ellere günlere kalasın.
 • Ellerin yanına uzana.
 • Ettim buldum diyesin.
 • Ettiğin çekesin.
 • Ev de kalasın.
 • Evin porsuk yuvası ola.
 • Evin yıkıla.
 • Evine şivan düşe.
 • Garna gırsi, garın ağrısı gaybana galasın.
 • Gavur oğlu.
 • Geberesin.
 • Gide de gelmeyesin yata da kalkmayasın sabaha çıkmayasın.
 • Gidişin ola da dönüşün olmaya.
 • Gızıl kahpe.
 • Gözlerin avcuma gele.
 • Gözlerin ışığı söne.
 • Gözlerin önüne aka.
 • Gözlerin patlaya.
 • Gözün dizin dura.
 • Gözün yaşı başın yiye.
 • Gün, güneş görmeyesin.
 • Günahın seni boğa.
 • Günahından kurtulmayasın.
 • Haram hodik ola.
 • Haraminen kan ola it boku ola.
 • Hotur hotur hortlaya.
 • İflah olmayasın.
 • İki ışığın söne.
 • İki yakan bir araya gelmeye.
 • İkiniz bir tabutta kalkasınız.
 • İmamın eline gelesin.
 • İmanın insafını Allah ala.
 • Kafir oğlu kafir.
 • Kalkan eller kırıla.
 • Kan kusasın.
 • Kapanda kalasın.
 • Kapın kapana.
 • Kara habere kanlı gömleğin gele.
 • Kara yere giresin.
 • Karalı bayramın ola.
 • Karnında kala.
 • Kefen parası edesin.
 • Kınayanın başına gele.
 • Kırıla da ardı gele.
 • Kızıl kurt tuta.
 • Kolun kanadın kırıla.
 • Korunda atmaya.
 • Kökün köcegin kesile.
 • Kör yılanlar soka.
 • Körtop olasın.
 • Kulağın kurşun aka.
 • Kurt ile kıyamete,itinen alamete kalasın.
 • Malamat maymun olasın.
 • Moskof gavuru.
 • Moskofun dölü.
 • O boyda kalasın.
 • Ocağın bata.
 • Olmaz bitmez olasın.
 • Ölüsü b*klu.
 • Parça pırtik olasın.
 • Pırtiklenesin.
 • Senden olan da sana ede.
 • Sesin kesile.
 • Son yediğin ola.
 • Suratın bata.
 • Sürüm sürüm sürünesinşak.
 • Şakga pırtik olasın.
 • Şaşı beş olasın.
 • Şerin yüzüne sürüle.
 • Şivanına oturam.
 • Tahtalı köye gelin olasın.
 • Tahtaya tabuta gelesin.
 • Tatarhamı tuta.
 • Tortop olasın.
 • Tuzlayam ki kokmayasın.
 • Uyanmaz uykulara yatasın.
 • Uyuz olasın tırnağın olmaya.
 • Yataklara yapışasın.
 • Yere batasın.
 • Yere dalasın.
 • Yetişmeyesin.
 • Yurdun yuvan dağıla.
 • Yüzün arkana döne.
 • Zıkkım ola.
 • Zıkkımın kökünü yiyesin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir