Genel KültürEdebiyat

Ergenekon Destanı Özeti

Ergenekon destanı, Göktürklerin  türeyişleriyle ilgili olarak tarihsel kaynaklarda yer alan destan. Farklılıklar taşıyan çeşitlemelerinde ortak nokta, Türkler’in bir kurttan türemiş oldukları efsanesıdir.

Eski bir çin kaynağında, türeyiş şöyle anlatılır: Göktürkler, komşu bir ülkeye yenilirler, on yaşında bir çocuk dışında tüm topluluk yok edilir. Çocuğun el ve ayaklarını kesip bir bataklığa atarlar. Bir dişi kurt gelir, çocuğu besler. Çocuk büyüyünce dişi kurtla birleşir, kurt gebe kalır. Düşmanları, onun yaşadığını öğrenince asker gönderirler. Kurt, çocukla birlikte bir dağın eteğindeki mağaraya sığınır, burada on oğlan doğurup büyütür. Oğlanlar evlenince çoğalırlar, her birinden bir soy türer.

Göktürkler’in başı olan Asena’nın kabilesi de bu soylardan biridir. Birkaç kuşak sonra mağaradan çıkar, Avarlar’a bağlanırlar Altay dağlarının eteklerine yerleşip Juan Juanlar’ın demircileri olurlar.