Genel KültürTürk Büyükleri

Erzurumlu Emrah Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

Erzurumlu Emrah, türk halk şairi (Tanbura köyü, Erzurum, ? – Niksar 1854 ya da 1860). Erzurum’da bir süre medrese öğrenimi gördü, Nakşibendi tarikatına bağlandı. Genç yaşında köyünden ayrıldı; Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Sivas, Konya ve Niğde’de bulundu; Kastomu’da Alişan Bey’e kapılandı. 1840’ta Niksar’a giderek yaşamının sonuna kadar burada kaldı.

Kendi döneminde ve daha sonra çok sayıda halk şairini etkiledi. Tokatlı Nuri’nin ve Gedayi’nin ustası oldu. Şiirlerinde aşk, gurbet ve tasavvuf temalarını işledi. Divan şiirini en iyi bilen saz şairlerinden olduğu kabul edilmektedir. Gazel, murabba, muhammes, müseddes, müstezatları vardır. Ancak asıl başarısı, halk dili ve beğenisini yansıtan lirik öğelerin ağırlıkta olduğu koşma ve semailerinde görülür. Bununla birlikte hece vezniyle yazdığı şiirlerinde de arapça, farsça sözcük ve tamlamalar yer alır.

Divan edebiyatı yolundaki şiirleri Erzurumlu Abdülaziz Efendi tarafından Divan-ı Emrah adıyla yayımlandı (1913). Hece vezniyle yazdığı şiirlerini Erzurumlu Emrah, hayatı ve şiirleri (1928) adıyla Eflatun Cem Güney derledi.