Genel KültürEdebiyat

Fahim Bey ve Biz Kısa Özet

Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanı (1941).

Cumhuriyet halk partisi roman ve hikâye yarışması’nda üçüncülük ödülü alan roman, bir insana ait gerçekliğin değişik kişi ve çevrelerce zaman içinde nasıl değişik biçimlerde algılandığını konu edinir.

Yapıtın kahramanı Fahim Bey, öğrenimini Galatasaray ‘da tamamladıktan sonra bir süre Babıâli’de çalışmış, ardından da Londra elçiliği üçüncü kâtipliğine atanmıştır. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra Dışişleri’nden ayrılır ve o sıralarda ülkede pek gözde olan hür teşebbüs akımının etkisi ile memleketi olan Bursa’da pamukçuluk yapmak ister. Ne var ki, kendilerine işbirliği önerilen işadamı ve sermaye sahipleri, onun hayal içinde yaşayan biri ve projelerinin tümüyle hayal ürünü olduğunun farkına varırlar. Büyük işadamlığı düşünü, İstanbul’da zor geçim koşulları içinde de sürdüren Fahim Bey Galata’da bir yazıhane kiralar ve yine hayal ürünü ticari mektuplar, defterler ile haşır neşir olur. Kısa bir süre sonra da ölür. Fehim Bey’in iç serüveninde insanın yaşlandıkça çevresine, çevresindeki insanlara, hatta kendisine nasıl yabancılaştığı izlenmektedir.