Fıkra Nedir Kısaca. Fıkraların Özellikleri Nelerdir?

Fıkra : Gülünç, ilginç bir olayı, kısa ve özlü bir biçimde anlatan nükteli kısa öykü. Gazete ve dergilerin belirli köşelerinde güncel, siyasi konularda yayımlanan kısa yazı; köşeyazısı

Hikâye, latife, nükte, kıssa da denir. Konularını gülünç yaşam olaylan, insan-toplum ilişkilerindeki çatışmalar ve çelişkiler oluşturur. Gerçek olaylardan yola çıkarak düzyazı dilinde, başlangıç gelişme ve sonuç bölümleriyle anlatılır.

Fıkralarda esas öğe insandır, insanı güldürürken düşündüren ve eğiten halkın mizah anlayışına, zekâsına, ortak görüşlerine yer verilir. Söylenen söze inandırıcı bir kanıt olarak geçmişteki olay anlatılır ya da sonuç dinleyicinin anlayışına bırakılır.

Anlatanın kısa ve keskin bir anlatımla fıkranın içeriğini sonuç bölümünde vermesi gerekir. Fıkralar genellikle zaman ve mekâna bağlı kalınmadan, toplantılarda konuşmalara renk katmak, düşünceleri desteklemek amacına yöneliktir.

Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, Bekri Mustafa gibi tarih kişilerini, bektaşi, tahtacı gibi topluluk mensuplarını, Laz, Kayserili gibi bölge halklarını konu edinen fıkralar vardır. Ayrıca, sarhoş, cimri gibi kişilik özelliklerini, öğrenci-öğretmen, karı -koca gibi birbiriyle ilişkili kahramanları olan fıkralar bulunmaktadır Gerçek yaşamlarında hazır cevap oluşlarıyla, tuhaf serüvenleriyle ün yapmış tarihsel kişiliklerin çevresinde de fıkralar üretilmiştir: Koca Ragıp Paşa, şair Fıtnat Hanım, hiciv şairi Haşmet, Şair Eşref, Neyzen Tevfik gibi. XVI. yy.’dan başlayarak fıkraların derlendiği türlü yapıtlar kaleme alınmıştır 

Tanzimat döneminden itibaren gazetelerde herhangi bir olayı bir görüş ya da düşünceye bağlayarak, ciddi ya da eğlenceli kısa yazı biçiminde konu edinen türe de fıkra adı verildi. Köşe yazısı da denilen bu türde ürün veren yazarlar arasında başlıcaları: Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Refi Cevat Ulunay, Burhan Felek, Peyami Safa, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Doğan Nadi, Falih Rıfkı Atay, Bedii Faik, Necip Fazıl Kısakürek, Çetin Al-tan, Tarık Buğra, Haldun Taner, Oktay Ak-bal, Ahmet Kabaklı, ilhan Selçuk, ilhami Soysal, Mümtaz Soysal, Ali Gevgili, Uğur Mumcu vb.