Biyografi

Fuad Köprülü Hayatı Eserleri ve Edebi Kişiliği

Fuad Köprülü kimdir. Fuad Köprülü kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Fuad Köprülü (1890 – 1966)

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. İstanbul’da bir süre lise öğretmenliği yaptıktan sonra Edebiyat Fakültesine atandı. Çeşitli üniversitelerde edebiyat profesörü olarak çalıştı. Kars ve İstanbul milletvekilliği yaptı. İstanbul’da öldü.

Fuad Köprülü Edebi Kişiliği

Fuad Köprülü, edebiyat alanına Fecr-i Âti şairleri arasında, şiirle girdi. Edebiyat Fakültesine geçtikten sonra edebiyatımız ve edebiyat tarihimiz üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ziya Gökalp’in çıkardığı Yeni Mecmua da klâsik ve halk şiirimiz ve şairlerimiz üzerine tanıtma, inceleme yazıları yazdı. Millî Tetebbular Mecmuası, Türkiyat Mecmuası gibi kültür tarihimizin önemli dergilerini çıkardı, Türkiyat Enstitüsünü kurdu.
Fuad Köprülü, Ziya Gökalp’in Türkçülük programına paralel olarak, Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıktı. Edebiyat tarihimizi, Osmanlı Devleti sınırlarını aşmamış, birer antoloji olmaktan öteye geçememiş şuarâ tezkiresi anlayışından kurtardı, destanlar çağından günümüze bir bütün hâlinde ele aldı. Edebiyat tarihimizin çeşitli dönem ve kişilerini bilimsel tarih yöntemlerine göre, belgelere dayanarak ilk defa o aydınlığa çıkardı. Eski kitaplara geçmemiş birçok şair ve yazarımızın varlığını bilim dünyasına tanıttı. Batıda otorite sayılan Türkologların yanlışlarını düzeltti, tamamladı. Bu sistemli çalışmaları sayesinde birçok Avrupa üniversite ve bilim kurullarına üye seçildi, uluslar arası bilim kongrelerinde ülkemizi temsil etti. Şarkiyat, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, Türk edebiyatı tarihi, edebi tenkit, Türk dili, dini, Türk sanat musikisi, Türk hukuk ve iktisat tarihleri, Türk siyasal tarihi ve etnolojisi gibi alanlardaki geniş çalışmalarının ürünlerini çeşitli kitap, dergi ve ansiklopedilerde derledi.

Fuad Köprülü Eserleri Kitapları

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi l-ll, Türkiye Tarihi,
Bugünkü Edebiyat, Azerî Edebiyatına Ait Tetkikler, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Türk Saz Şairleri l-ll-lll, Edebiyat Araştırmaları.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı