Biyografi

Fuzuli Kısaca Hayatı ve Eserleri

Fuzuli Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Fuzuli (1459- 1556)

  • Bağdat dolaylarındaki Hille ya da Kerbela’da doğduğu sanılmaktadır. Asıl adının Mehmet, babasının Süleyman olduğu, Oğuzların Bayat boyundan geldiği bilinmektedir.
  • İran hükümdarı Şah İsmail Bağdat’ı ele geçirince, Fuzuli ona Bengü Bade (Esrar ve Şarap) mesnevîsini sunmuştur. Kanunî Sultan Süleyman Bağdat’ı fethedince, Kanuni’ye, ordudaki paşalara kasideler yazmış; Osmanlı Devleti kendisine, evkafın gelir fazlasından 9 akçelik bir maaş bağlamıştır. Nişancı Celalzade Mustafa Çelebiye gönderdiği meşhur “Şikâyetname” adlı mektubunda bu aylığı bir türlü alamadığını görmekteyiz.
  • Fuzuli, zamanında gerekli ilgiyi görmemiş, son yılları yoksulluk içinde geçmiş, bir veba salgınında ölmüştür.

Fuzuli, şiirlerini Azerî Türkçesiyle yazmış, çoğunlukla gazel, kaside türleri ile aşk temasını işlemiştir. Tasavvufî bir aşktır bu. Fuzuli, acı ve ıstırap şairidir. Aşkı bu yönüyle görür. Ayrılık, dert ve üzüntüyü arar; kavuşmayı, neşeyi ve mutluluğu istemez. Acı çekmenin insanı olgunlaştırdığı, yücelttiği düşüncesindedir. Yüzyıllar boyu, halk ve klâsik şiirimiz üzerinde derin bir etkisi olmasında deyiş özelliğinin, dil ustalığının, duygularını beşerî’ bir içtenlikle işleyişinin büyük rolü vardır.

Mazmun kullanmaktaki ustalığı Fuzuli’nin en önemli özelliklerindendir. Beyitlerinin ilk bakışta anlaşılan sade bir anlatımı vardır. Bir de bunun altında, ancak düşünülüp bulunabilecek derin bir anlam gizlenmiştir. Derine inildikçe, mazmunlar çözülüp sözcük ve hayaller arasındaki ilişkiler bulundukça şiirin güzelliği artar.

Fuzuli’nin şiiri tam anlamıyla liriktir; içten söylenmiştir. Düşüncelerini, heyecanlarını, üzüntüsünü olduğu gibi okuyucunun yüreğine aktarır. Şiirlerinde engin bir insan sevgisi, romantik bir lirizm dize dize işlenir. Aşk, en güçlü anlatım yeteneğini onun şiirlerinde bulur.

Fuzuli, üç dilde ve çok eser vermiş bir şairdir. Türkçe eserleri şunlardır;

Türkçe Divan, Leylâ vü Mecnûn, Beng ü Bâ-de, Terceme-i Hadis-i Erbâin (Kırk Hadis Çevirisi), Sohbetü’l-Esmâr, Hadîkatü’s-Süedâ (Mutluların Bahçesi), Fuzûlî’nin Mektupları.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı