Genel KültürEdebiyat

Gemisini Yürüten Kaptandır Ne Demek Anlamı

Gemisini Yürüten Kaptandır. Gemiyi elbette bilgi ve becerisi olan kişi yürütür. Söz bu cihette kullanıldığı sürece doğrudur.

Günümüzde bu söz genellikle “İşini yürüt de nasıl yürütürsen yürüt” şeklinde anlaşılmaktadır. Meşru olmayan veya genel ahlâka ters olarak, bir işi halletme veya menfaat temin etmeye yönelik durumlar için de kullanılmaktadır. Haksız yere başkasına ait bir şeyi elde etmeye veya normal yollarla halli mümkün olmayan bir işi “Adam görerek” rüşvet veya tavassutla halledilmesidir.

Her insan kendi hakkında razı olmayı bilmeli; bunu bir ahlâk kuralı olarak telakki etmelidir, inanç ve elenek kültürüne sadık kalarak, devletin mevcut yasaların ihlal etmemek fertlerin görevi olmalıdır.

Bütün milli-manevi değerlen çiğneyerek, genel ahlâka aykırı her yolu deneyip herhangi bir şeyi usulsüz haksız halletme yolunu teşvik eden bir söz atasözü sayılamaz.

Yukarıdak söz, “Hakkın olmasa da işini her türla gayri-ahlâki yönde de halletme yönüne gitmelisin” yorumunu getiriyorsa bu sözü atasözü gibi kullanamayız.

MEVLANA “Kan denizine geçmişler, etekleri kirlenmemiş” sözü günümüzde çoğu gerçeklere parmak basmaktadır.