Genel KültürEdebiyat

Genç Kalemler Dergisini Kim Çıkardı? Önemi Nedir?

Genç Kalemler Dergisi Hakkında Bilgi, Kim Çıkardı, Dergi Neden Önemlidir, Yazarları kimlerdir.

Genç Kalemler Dergisi Nedir?

Genç Kalemler Dergisi;  1911 yılında Selanik’te çıkmaya başlayan aynı adlı derginin etrafında toplanan ve dilin sadeleşmesini, edebiyatın milli değerlere yönelmesini, bunları önemsemesini savunan topluluğa verilen isim.

Genç Kalemler Dergisinin Önemi Nedir?

Derginin ilk sayısında Ömer Seyfettin (1884-1920) tarafından yazıldığı bilinen imzasız “Yeni Lisan” başlıklı makale, edebiyat çevrelerinde geniş yankılar uyandırmıştır. Yeni Lisan Hareketi diye de anılan bu edebî oluşum, başka dillerden alınan dil kurallarını atmak, yazı dili ile konuşma dili arasındaki ayrımı kaldırmak, Türkçe asıllı kelimelerin kullanımını özendirmek vb. gibi ilkeleri savunmuş ve uygulamaya koymuş; böylece sade Türkçe’ye ve ulusal kaynaklara itibar eden bir edebiyat anlayışının doğmasına zemin hazırlamıştır.

Genç Kalemler Dergisi Hakkında Bilgi  (1911-1912)

“On beş günde bir çıkar … edebi, ilmi mecmua”. 1911’de Manastır’da çıkarılmaya başlanan, sonradan yayımı Selanik’te sürdürülen Hüsün ve şiir adlı derginin devamıdır. O derginin adı 9. sayısında Genç kalemlere dönüştürüldü ve yayını 1-9 numarası ile ve sayfa numaraları da 81’den başlatılarak sürdürüldü. Önceleri edebi ağırlıklı olarak çıkan Genç kalemler, bu değişimden sonra, Ömer Seyfeddin’in yazdığı “Yeni lisan” yazısı ile “sade Türkçe” akımının öncüsü oldu, Ziya Gökalp’in yazı ailesine katılması ile de “Türkçü” bir nitelik kazandı.

Derginin Yazarları

Nesimî Sarım yönetiminde çıkan dergide, Ziya Gökalp, Ömer Seyfeddin, Ali Canip (Yöntem) düşünce yazıları, hikayeleri ve şiirleri ile etkili olurken, Akil Koyuncu, Ali Naci (Karacan), Celal Sahir (Erozan), Edhem Hidayet, Enis Avni (Aka Gündüz), Faik Ali (Ozansoy), Fazıl Ahmed (Aykaç), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hüseyin Dâniş (Ped-ram), Hüseyin Nâmi, Hüseyin Siret (Özsever), Hüseyin Suad (Yalçın), İsmail Neşat, Kâzım Nâmi (Duru), M. Zühdü, Mustafa Halûk, Raif Necdet, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib, Şahabeddin Süleyman, Tahsin Nahit (Duru), Tevfik Fikret, Yûnus Nadi (Abalıoğlu) da yayınına katkıda bulunanlar arasında idi.
Genç kalemlerin yayını 4 ciltte tamamlandı. Derginin yeni Türk harflerine döniştürülmüş basımı Türk Dil Kurumu’ca gerçekleştirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir