Dini Konular

 • Umreye Gitmek Ne Demek? Umre Nasıl Yapılır?

  Umre (Arapçada “ziyaret”), hacc-i asgar (Küçük Hac) olarak da bilinir, İslamda, Kâbe’yi tavaf ile sa’ydan (Safa ve Merve arasında yürüme) oluşan ibadet. Her Müslümanın bir…

 • Yahudilik Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Tarihi

  Yahudilik tarihi Hz. İbrahim’le başlar. Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in neslini devam ettiren Hz. İshak’ın iki oğlu vardı. Bunlardan Hz. Yakup, İsrail unvanını alarak Yahudi tarihinde…

 • Kıtmir Kimdir Hikayesi. Kıtmir Köpeğinin Hikayesi

  Kıtmir Kimdir Hikayesi. Kıtmir Köpeğinin Hikayesi Kıtmir: a. (ar. kıfmir. hurma çekirdeğinin üzerindeki zar dan). Ashâbıkehf’in (yedi uyurlar) yanında bulunduğuna inanılan köpeğin adı. Kıtmir adı,…

 • Kutsal Kitaplarda Kızıldeniz’den Geçiş Hikayesi

  Kızıldenizi geçiş, Kutsal Kitap hikâyelerinde, Musa’nın yönetiminde vaat edilmiş topraklara gitmek üzere Mısır’dan kaçan İbraniler ‘in karşılaştıkları mucizeler dizisinde yer alan ünlü olay. Bu olay…

 • Yusuf Peygamberin Efendisi Kıtfir Kimdir?

  KlTFİR, Yusuf peygamberin mısırlı efendisi. Adı, Tevrat’ta mısırlı “muhafız askerlerin reisi” Potifar olarak geçer; Kuran’da ise geçmez, Yusuf suresinde kendisinden “mısırlı biri”, “Yusuf’un efendisi”, “aziz”,…

 • Karun Kimdir Kısaca, Ne Zaman Yaşamıştır?

  Karun: Musa peygamber döneminde mevki hırsı, cimriliği ve kıskançlığı ile tanınmış çok zengin Yahudi. İslam mitolojisine Kutsal Kitap’tan geçmiştir. Kutsal Kitap’ta adı Korah diye anılır. …

 • Biat Etmek Ne Demektir? Biat Nasıl Edilir?

  Biat Etmek Ne Demek? Biat; İslam toplumunda devlet başkanının din hükümlerini kendi önderliği altında yerine getirmeleri için ümmetten aldığı söz, bağlılık yemini. Biat, sözlük anlamıyla…

 • Bezm-i Elest Ne Demek? Elest Meclisi Nedir?

  Bezm-i Elest, İslam inancında Adem’den kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ruhlarının Tanrının rableri olduğunu kabul ve itiraf ettikleri meclis Kuran’a göre Adem’in soyundan gelecek…

 • Batıl Ne Demek? Dinde Batıl Ne Demektir?

  Batıl, İslam’da, tanrısal olanın, hakkın karşıtını belirten kavram. Gerçek olmayan, yasadışı, geçersiz, bozulmuş, anlamsız, boşa giden, yokluğa mahkûm gibi anlamlan olan sözcük Kuran’da 28 ayette…

 • Kafir Diye Kime Denir? Birine Kafir Demek Doğru Mu?

  Kafir Kime Denir?  Tanrı’ nın varlığını yadsıyan kimse için kullanılır; tanrıtanımaz. 2. Müslümanlarca öteki dinlerden olanlara denir. 3. İslam dininin inanç ilkelerini tanımayan kişi. 4.…