Dini Konular

 • Kadirilik Nedir? Kadiri Tarikatı Nasıl Bir Tarikat

  Kadiriye; Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XII. yüzyılda kurulan bir tarikatın adı. Kısa bir süre içinde başta Hindistan olmak üzere bütün İslâm ülkelerine yayılan Kadiriye tarikatı…

 • Kaderiyye Ne Demek? Kaderiyye İnancı Neyi Savunur?

  KADERİYYE Kula, her türlü İşinde yapma ya da yapmama seçenek (ihtiyar) ve gücünü (kader) tanıyan İslami bir inanç akımı. Sufilere göre Tanrı’nın evrendeki bütün olay…

 • Kader Ne Demektir? Kadere İnanmak Ne Demek?

  Kader Nedir, Ne Demektir, İslam İnancında Kaderin Yeri ve Önemi, Kader Hakkında Kısa Özet Bilgi Bazı doktrinlere göre, bütün olayları önceden ve değişmeyecek şekilde düzenleyen…

 • Kabe’nin Tarihi Kısaca, Kabe’nin Özellikleri

  Kabe: Hicaz’da, Mekke’de Harem-i Şerifin ortasında yer alan, Müslümanlarca kutsal yapı. Bu anlamdan genelleşerek kutsal sayılan amaç ya da yer. Divan şiirinde sevgilinin yaşadığı yer…

 • İsrailiyat Ne Anlama Gelir? Ne Demektir?

  İsrailiyat  Yahudi kültüründen İslam kültürüne geçen inanç ve gelenekler.  Yahudi ve Hristiyanların kültürlerinden, özellikle Tevrat ve Talmud’dan bazı Müslüman yazarların yaptıkları alıntılar ile bu dinlerden…

 • İnziva Nedir? İnzivaya Neden Çekilir?

  İnziva: Kendini toplumdan yalıtma, tek başına yaşama; bu biçimde yaşanılan yer. İnzivaya çekilmek, toplum yaşamından koparak hiçbir şeyle ilgilenmeden, bir başına yaşamak. Günah işleme ortamından…

 • İncil Nedir Kısaca. İncil’in Özellikleri Nelerdir?

  İncil:  İsa’nın yaşamının ve bildirisinin anlatıldığı kitaplar bütünü; bu kitapların her biri.  Dilimize Arapçadan giren İncil sözcüğünün kökü Yunancaya dayanır ve bu dilde iyi haber…

 • İmam Kime Denir? Görevleri Nelerdir?

  İlk imam, Hz. Muhammet’tir. Dört halife de imamlık yaptılar. Zamanla Müslümanların sayısının çoğalması, yerleşim birimlerinin artması ve genişlemesiyle imamların sayıları da çoğaldı. İslam dininin birlik…

 • İlyas Aleyhisselam Kimdir Kısaca

  İlyas;  İbranice Eliyau, Eliya, Elia da denir, İsrail Krallığı’nda İ.O. IX. yy.’da Ahab Yezavel döneminde yaşadı. Kenan kültlerine karşı Yehova’nın dinini savundu. Yahudilikte ve izlerine…

 • Tasavvufta İlham Ne Demek Anlamı

  Tasavvufta, deney ve akıl yoluyla ulaşılan bilgilerden başka, bir de kulun kendi isteği, gücü ve çalışmasına bağlı olmaksızın, doğrudan Tanrı vergisi ve aracısız olarak kulun…