Dini Konular

 • Kuran’da İçkinin Yasaklanması Ayetleri

  Araplar’da cahiliye döneminde içkiye büyük düşkünlük vardı. Müslümanlığın ilk dönemlerinde de içki yasaklanmış değildi. Araştırmacılar, Kuran’ın içki ile ilgili ayetlerinin içeriklerini göz önüne alarak, İslam…

 • İbadet Nedir Kısaca Kaça Ayrılır?

  Allah’a  olan inancını, şükranını gösterme; bunun için yapılan dinsel uygulamalar. İbadet etmek, Allah’a şükran ve bağlılığını göstermek için dinin gereklerini yerine getirmek.  İslam dininde ibadet,…

 • Hutbenin Amacı Nedir? Hutbe Ne Anlama Gelir?

  Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında hatibin minderden yaptığı konuşma. Cuma namazlarında hutbe okunması farz, bayram namazlarında ise sünnettir. Bu nedenle herhangi bir nedenle hutbesiz bayram…

 • Hurufilik Anlayışı Nedir? Hurufiler Neye İnanır?

  Hurufilik; Tanrı’yı, insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılar ile açıklayan tarikat. İslam dünyasında harflere ve sayılara birtakım simgesel anlamlar yükleme faaliyetleri ve çabası…

 • Hicret Nedir Kısaca, Hicret Ne Zaman Oldu Tarihi

  Hicret: 1. Göç. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı. (Bu olay, hicri takvimin başlangıcı sayılır.) 3. Hicret etmek, göç etmek. Hicret islam terminolojisinde…

 • Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Hikayesi Özeti

  Hızır: Kuran’ da adı geçmemekle birlikte, din bilginlerinin çoğunluğu ve tasavvuf önde gelenleri tarafından peygamber, bilge ya da veli sayılan, insanları her yönden kurtarıcılığı ağır…

 • Tasavvufta Hırka Giymek Ne Demek

  Hırka, yünden örülür ya da kumaştan dikilir. Osmanlılar döneminde yaygın olarak kullanılan kumaş hırkaların yerini, günümüzde örgü hırkalar almıştır. Bunlar elde örülür ya da makinelerde…

 • Hendek Savaşı Nedir Kısaca

  Hendek savaşı, Medine müslümanlarıyla Mekke müşrikleri arasındaki savaş (627). Hz. Muhammed’in dinine geçenlerin kendilerini Medine’den sürmelerine kızan yahudi Beni Nadir kabilesi Gatafan kabilesiyle bir antlaşma…

 • Haydarilik (Haydariye) Tarikatı Nedir?

  Haydarilik ya da Haydariye Seyit Kutbettin Haydar’ın kurduğu şii eğilimli tarikat (XIII. yy).  Batınilik izleri taşıyan bu tarikatta Ali’ye ve On iki imama derin bir…

 • Hatim Nedir Nasıl İndirilir?

  Hatim: Sona erdirme, bitirme. Kuran’ı başından sonuna kadar okuma. Hatim etmek. Hatim indirmek, Kuran’ı başından sonuna değin okuyup bitirmek. Müslümanlıkta, ibadet niyetiyle ve Allah’ın hoşnutluğunu…