Edebiyat

 • Mar- 2024 -
  15 Mart

  Doktor Jivago Konusu Nedir?

  Doktor Jivago, Borıs Pasternak’ın romanı (1957’de İtalyancası; 1958’de önce ingılizcesi, sonra Fransızcası ve Rusçası -SSCB dışında- yayımlandı). Yüzyılın başından beri Rusya’nın evrimi hakkında bir…

 • 15 Mart

  Doksan Beşe Doğru Şiiri Niçin Yazılmıştır Konusu

  Doksan beşe doğru, Tevfik Fikret’in siyasal-toplumsal içerikli şiiri (1912). Trablusgarp yenilgisi üzerine yöneltilen sert eleştiriler karşısında ittihat ve Terakki fırkası seçimlere gitmek üzere Mebusan…

 • 13 Mart

  Diyorlar ki Kitabı Yazarı, Konusu, Özeti

  Diyorlar ki, Ruşen Eşref Ünaydın ın edebiyat röportajları kitabı (1918) Türkçede, türünün ilk örneğidir. Dönemin ünlü yazarlarının (Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Halit Ziya…

 • 7 Mart

  Diyalog Türündeki Eserler

  Türk edebiyatında islam dininin benimsenmesinden sonraki en eski yapıtlardan Kutadgu’ bilig, diyalog türünde bir metindir. Bu kitapta “mutluluk”, “adalet” vb. gibi kavramları canlandıran kişiler,…

 • Şub- 2024 -
  28 Şubat

  Divan-ı Kebir Konusu Nedir? Neyi Anlatır?

  Divan-ı kebir, Mevlana Celalettin Rumi’nin tüm gazel ve rubailerinden oluşan farsça yapıtı (XIII. yy.). 30 000 beyitten fazla olan divan, Doğu ülkelerinde Divan ı…

 • 28 Şubat

  Divaneliklerim Yahut Belde Ne Anlatıyor?

  Divaneliklerim yahut Belde, Abdülhak Hamit’in (Tarhan) şiir kitabı (1885). Şairin elçilik kâtibi olarak Paris’te bulunduğu dönemin (1876-1878) gözlem ve izlenimlerini dile getirir. Kentin Cité…

 • 28 Şubat

  Divan Edebiyatında Divane Ne Demektir?

  Divan Edebiyatında Divane Ne Demektir? DİVANE sıf. (fars. divane). 1. Deli, kaçık; budala: Düşmesin silsile-i zülf-i perişanına dil I Aklını başına cem eylesin ol…

 • 28 Şubat

  Divan Edebiyatı Beyanındadır Konusu Nedir?

  Divan edebiyatı beyanındadır, Abdülbaki Gölpınarir’nın divan edebiyatını eleştiren yapıtı (1945). Divan edebiyatının toplumdan uzak, hayallere dayanan, yaşamla ilgisi olmayan bir edebiyat olduğu yolundaki görüşleri…

 • 14 Şubat

  Urartu ( Keldani) Dili Nedir?

  Urartu dili, keldanI dili olarak da bilinir. İÖ 9-6. yüzyıllarda Urartu Krallığının resmi dili. Hint-Avrupa kökenli olmayan bu dilin, daha eski Hurri diliyle aynı…

 • Kas- 2023 -
  2 Kasım

  Manisa Atasözleri ve Deyimleri

  Manisa İlimize Ait Atasözleri ve Deyimler 1. Adama, bela davul zurna ile gelmez 2. Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz 3. Aç tavuk fırın deler…