Edebiyat

 • Kas- 2023 -
  2 Kasım

  Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz Anlamı

  Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz anlamı:  Apdal eğlenceyi seven İşsiz güçsüz, gezgin kimsedir, çocukta aynı düşünce havasına sahiptir. Her ikisi de eğlenmeyi, günlerini gün…

 • Eki- 2023 -
  7 Ekim

  Türkiye’de Komedinin Tarihi Gelişimi

  Türkiye’de Komedinin Tarihi Gelişimi Türkiye’de. Türk komedisinin kökenleri genelde, geleneksel köy ve seyirlik oyunlarına uzanır. Özellikle halk efsanelerinden, mizahından, folklorundan geniş ölçüde yararlanan gölge…

 • Haz- 2023 -
  1 Haziran

  Kıyafetname Nedir? Kıyafetname Neyi Anlatır? İçeriği

  Kıyafetname: İnsanların dış görünüşlerine dayanarak kişilik, ahlak niteliklerini belirleyen yapıtlara verilen ad. Yüz ya da dış görünüşe bakılarak kişilik özelliklerini saptama bilgisini içeren kitap.…

 • May- 2023 -
  18 Mayıs

  Alegorik Ne Demek Örnekleri

  Alegori. Herhangi bir kavram veya varlığın daha değişik bir nesne ile simgelenerek anlatılması. Latincede allegoria, Fransızcada allegorie, Osmanlıcada istiare-i temsilliye (temsili istiare) biçiminde kullanılmıştır.…

 • 18 Mayıs

  Kaside Nedir? Bölümleri? Genel Özellikleri

  Divan edebiyatında, Tanrıyı, din büyüklerini ve genellikle devlet ileri gelenlerini övmek amacıyla yazılan şiir türüne ve nazım biçimine kaside adı verilir. Arap edebiyatı kökenli olan kasidede,…

 • 5 Mayıs

  Bey Böyrek Hikayesi Nedir? Neyi Anlatır?

  Birçok destan ve masal öğesini içeren Bey Böyrek Hikâyesi, bilinen en eski halk öyküsüdür. Dede Korkut’taki  birinci öyküye benzemekle birlikte, araya serpiştirilmiş manzum bölümler…

 • 4 Mayıs

  Baybars Hikayesi Nedir? Özeti

  Baybars  Hikâyesi, Siret Baybars olarak da bilinir. Memlûk hükümdarı I. Baybars’ın yaşamı çevresinde oluşmuş halk hikayesi Tarihsel gerçeklerle çeşitli söylentilerin bir masal karışımıyla birbirine…

 • Nis- 2023 -
  25 Nisan

  Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Hikayesi Kısaca

  Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Hikayesi Kısaca. Ağzınla Kuş Tutsan deyimi nereden gelir hikayesinin özeti Ağzınla Kuş Tutsan Nafile Deyimi Hikayesi Osmanlı Devletinin güçlü zamanlarında,…

 • 25 Nisan

  Adalet ve Adil Olmak İle İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

  Adalet ile ilgili kısa güzel sözler, hadisler, özdeyişler. Adaletin önemini vurgulayan, adil olmanın değerini gösteren sözler. Atatürk, Hz Muhammed vb Adalet ile ilgili sözleri ADALET…

 • 25 Nisan

  Açlık ve Aç Olmakla İlgili Sözler, Atasözleri, Deyimler

  Açlık ile ilgili atasözleri nelerdir, Aç olmak ve acıkmak ilgili söylenmiş atasözleri örnekleri. Açlık hakkında atasözleri Açlık İle İlgili Atasözleri Acıkan doymam, susayan kanmam…