Edebiyat

 • Kas- 2022 -
  26 Kasım

  Ferhat İle Şirin Efsanesi Hikayesi Kısa Özeti

  Ferhat İle Şirin, mesnevi, halk hikâyesi, karagöz oyunu vb.’ye konu olmuş aşk serüveni. Ferhat’ın halktan bir kimse, ressam ve mimar, sevgilisi Şirin’in Armen ülkesi…

 • 25 Kasım

  Divan Edebiyatında Felek Ne Anlama Gelir?

  Divan edebiyatında Evren’ in yaratılışının anlatıldığı yapıtlarda felek geniş yer tutar Birçok beyitlerde yükseklik, yücelik, genişlik, sonsuzluk, parlaklık gibi özellikleri bakımından felek ile sevgili…

 • 25 Kasım

  Felatun Bey ve Rakım Efendi Kısa Özet

  Felatun Bey ve Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi’nin romanı (1875). Batılılaşma sorununa eğilen yapıtın baş kişilerinden Felatun Bey, alafrangalığa düşkün zengin bir babanın şımarık…

 • 25 Kasım

  Fecri Ati Nedir? Neyi Savunur? Özellikleri? Sanatçıları

  Fecri Ati İkinci meşrutiyetten sonra kurulan ve üç yıl kadar süren bir edebiyatçılar topluluğu (1909-1912). Kuruluş tarihinde 19-24 yaşlarında olan 1885-1890 doğumlu gençlerin, kendilerinden…

 • 25 Kasım

  Farsça Nasıl Bir Dildir Özellikleri Nelerdir?

  Farsça a. İran, Afganistan ve Tacikistan’da konuşulan, İran dilleri ailesinden yaşayan dillerin en önemlisi.  İran’ın resmi dili olan Farsça. bu ülkedeki nüfus çoğunluğunun konuştuğu…

 • 25 Kasım

  Fahim Bey ve Biz Kısa Özet

  Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar’ın romanı (1941). Cumhuriyet halk partisi roman ve hikâye yarışması’nda üçüncülük ödülü alan roman, bir insana ait gerçekliğin…

 • 24 Kasım

  Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ne Anlatılıyor?

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi Nedir? Nasıl Yazılmıştır? Neleri Anlatır? Hangi Şehirler ve Ülkerle İlgili Bilgiler Bulunmaktadır?  Evliya Çelebi, elli yıldan çok süren dolaşmaları sırasında gördüğü…

 • 21 Kasım

  Ergenekon Destanı Özeti

  Ergenekon destanı, Göktürklerin  türeyişleriyle ilgili olarak tarihsel kaynaklarda yer alan destan. Farklılıklar taşıyan çeşitlemelerinde ortak nokta, Türkler’in bir kurttan türemiş oldukları efsanesıdir. Eski bir…

 • 21 Kasım

  Emrah İle Selvihan Hikayesi Özeti

  Emrah İle Selvihan, halk hikâyesi. Bir âşığın (Ercişli Emrah) yaşamı çevresinde oluşmuş hikâyelerdendir. 1604 yılında Van kalesi’nin Şah Abbas ordularınca kuşatıldığı dönemde, Van, İsfahan,…

 • 21 Kasım

  El Yazması Nedir? El Yazması Eserlerin Özellikleri Tarihi

  El Yazması. Yazma. Elle yazılmış kitaplar için kullanılan bir terim. Matbaanın icadından önce bütün kitaplar elle yazılır ve istinsah (kopya etme) yoluyla çoğaltılırdı. El…