Edebiyat

 • Kas- 2022 -
  21 Kasım

  Halk Hikayelerinde Elma Motifi

  Destanlarda, halk hikâyeleri ve masallarda da sık sık geçen elma motifi, genellikle neslin devamını sağlayıcı mucizeli özelliğiyle ele alındı.’Asuman ve Zeycan hikâyesi’nde bir dervişin,…

 • 18 Kasım

  Elif İle Mahmut Hikayesi Özeti

  Elif İle Mahmut Hikayesi Özeti, Elif İle Mahmut Halk Hikayesi Neyi Anlatır? Elif İle Mahmut, halk hikâyesi, iki sevgilinin uzun serüvenlerden sonra birbirlerine kavuşmalarını…

 • 18 Kasım

  Elif Ne Anlama Gelir? Edebiyat ve Folklorda Elif

  Elif:  1. Arap alfabesinin ilk harfi. Ebcet hesabındaki değeri 1’dir. —2. Elif çekmek, bir sözcüğün okunuşunda elif harfini uzun okumak; elif harfi çizmek. Elif…

 • 18 Kasım

  Eleştiri Nedir Kısaca, Özellikleri, Eleştiri Yazarları

  Eleştiri nedir kısaca anlamı. Eleştirinin özellikleri nelerdir? Türk Edebiyatında Eleştiri Ne Demektir? Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri örnekleri yazarları Edebiyat yapıtlarını tanıtmak, açıklamak, yorumlamak,…

 • 16 Kasım

  Alfabe Nasıl Bulundu? Alfabenin Tarihi

  ALFABE. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaştırılmış bir sıraya göre dizilmiş takımı. Alfabenin oluşması, çok uzun süren bir evrimin sonucudur. İlk çağlarda insanların anlaşması,…

 • 14 Kasım

  Efsane Nedir? Efsanelerin Özellikleri

  Tarihsel olayların, halkın hayal gücüyle ya da şiirsel buluşlarla biçim değiştirdiği olağanüstü öğelere dayanan anlatı. Bir kimsenin üstün başarılarını, yaşamını konu alan ve güzelleştirilmiş…

 • 14 Kasım

  Edebiyat Nedir Kısaca Özellikleri

  Edebiyat Nedir Kısaca Anlamı. Edebiyatın Özellikleri Nelerdir? Edebiyat; Olayları, düşünce ve duyguları söz ya da yazıyla anlatan sanat dalı; yazın. Edebiyat, birbiriyle ilgi üç…

 • 14 Kasım

  Türk Edebiyat Tarihi

  Edebiyat Tarihi: Bir milletin yüzyıllar boyu yarattığı edebî eserleri ve onları meydana getiren «edip» leri, tarihi gelişme içinde inceleyen bilim koludur. Tanınmış edebiyat tarihçimiz…

 • 10 Kasım

  Türk Edebiyatında Düş Motifi

  Düş, mesnevilerde, halk hikâyelerinde, masallarda yaygın bir motif olarak yer almıştır. Halk şairlerinin yaşamını anlatan türkülü halk hikâyelerinde delikanlı, düşünde aşk badesini içer, uyanınca…

 • 9 Kasım

  Dudaktan Kalbe Roman Özeti Kısa

  Dudaktan Kalbe Roman Kitabı İçeriği Konusu Özeti Dudaktan kalbe, Reşat Nuri Güntekin’in romanı (1925). Yazarın ilk dönem ürünlerinden olan yapıt, daha çok, duygusal ilişkiler…