Müzik

 • Beethoven Hakkında 50 İlginç Gerçek

  Ludwig Beethoven’ın eserleri hem romantizm hem de klasisizm olarak sınıflandırılır ancak yaratıcısı dehası nedeniyle aslında bu tanımların çok ötesine geçer. Beethoven’ın eserleri onun gerçekten yetenekli…

 • Gayda Nasıl Bir Çalgıdır?

  Gayda: Aerofon sınıfına giren ve hayvan postundan bir tulumla, buna takılmış, çift ya da tek çarpan dilli, delikli ve deliksiz borulardan oluşan havalı çalgı. Bu…

 • Türk Müziğinde Fasıl Nedir? Fasıl Ne Demek Anlamı

  Türk müziğinde, aynı makamdan sözlü ve sözsüz yapıtların oluşturduğu toplu icra programı. Eskiden sarayda pa-dişahın önünde yapılan ve peşrevle kimi zaman da baş taksimle] başlayan…

 • Türk Müziğinde Doğaçlama Nedir? Nasıl Yapılır?

  Doğaçlamanın öteden beri önemli bir yer tuttuğu türk müziğinde icracının değeri, doğaçlamada gösterdiği başarıyla ölçülegelmiştir Sözlü müzikte olsun, çalgı müziğinde olsun, kısmi ve tam doğaçlamadan…

 • Diyez Nedir? Müzikte Diyez Ne Demek?

  Geçici ya da sürekli olarak kromatik yarım ton (türk müziğindeyse 1, 4, 5 ya da 8 koma) tizleştirilmek istenen notanın önüne (ya da portenin, o…

 • Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Tarihi

  Klasik Türk musikisinde ilk resmi icra topluluğudur. Osmanlı döneminden bu yana İstanbul’da başta Darülelhan (sonradan İstanbul Belediye Konservatuvarı) olmak üzere, musiki dernekleri ile özel musiki…

 • Darülelhan Nedir? Osmanlı Müzik Okulu Darülelhan Tarihi

  Darülelhan, Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu. Maarif nezareti’ne bağlı olarak 1 ocak 1917’de etkinliğe başladı. Evkaf nazırı Ziya Paşa başkanlığında bir musiki encümeni…

 • Akor Nedir? Müzikte Akor Ne Demektir? Akor Çeşitleri

  Akor, müzikte üç ya du daha çok sesin bir arada tınlaması. Akorlar armonik yapılarına göre, rahatlık duygusu veren konsonan akorlar ve ardından gelen başka bir…

 • Afrika Müziği Nedir? Türleri? Tarihçesi? Müzik Aletleri

  Afrika müziği. Sahra’nın güneyinde yaşayan yerli halk tarafından geleneksel biçimde ve geleneksel çalgılarla çalınan müzik olarak tanımlanabilir. Bu müzik, kulaktan kulağa sürerek, geçmiş kuşaklardan günümüze…

 • Caz Müzik Nedir? Caz Müziğin Tarihi, Özellikleri, Sanatçıları

  Caz: Hemen hemen evrensel bir anlatım biçimine bürünmüş Zenci Amerikan asıllı müzik. Bütün çağdaş müzik biçimlerini etkilemiş, ancak adının nereden geldiğini kimsenin bilmediği bir müzik:…