Sanat

 • Babil Sanatı Nedir? Özellikleri

  Geleneklerinin türdeşliğiyle olduğu kadar, sanatın sürekliliğini sağlayan katkıların karın açıklığıyla da dikkati çeken Babil sanatı, birbirini izleyen yükselme, gerileme ve çökme dönemleriyle, Babil tarihinde görülen…

 • Bozkır Sanatı Nedir? Bozkır Kültüründe İktisadi Hayat

  Bozkır sanatı, bronz çağından başlayarak Moğolistan’dan Romanya’ya dek uzanan Avrasya bozkırlarında yaşamış göçebe halkların sanatsal üretimlerini belirten deyim; bu halklar İran ile Akdeniz yöresi arasında…

 • Arkaik Heykellerin Özellikleri Nelerdir?

  İlk arkaik devrede, rölyef figürler, bir yüzey üzerine önce düzensiz, fakat boş yer kalmayacak şekilde yerleştirilmektedir. Ancak bu dönem kısa sürer ve figürlerin bastığı yere…

 • Arkaik Resim Sanatının Özellikleri Nelerdir?

  Arkaik resim sanatı, arkaik rölyef biçimlendirmesinin özelliklerini taşır. Primitif halk sanatlarının resim anlayışı, arkaik resmin ilk döneminde aynen görülür. Yani, çeşitli olayların şematik figürlerle ifade…

 • Barok Sanatı Nedir? Özellikleri? Temsilcileri

  BAROK, Avrupa’da XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar süren yeni bir sanat akımıdır. Önce Roma’da gelişti; sonra öteki Avrupa ülkelerine yayıldı ve Rönesans sanatının…

 • Sanat Tarihi Soruları

  1. Sanat ve sanat tarihini tanımlayınız. 2. Sanatı sınıflandırarak örnekler veriniz. 3. Bir sanat yapıtının ortaya çıkışındaki etkenler nelerdir? Açıklayınız. 4. Sanat tarihinin hangi bilim…

 • Sanat Eseri Nedir? Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

  Sanat eseri nedir? Sanat eserinin özellikleri nelerdir? Bir eserin sanat eseri olabilmesi için hangi özelliklere sahip olmalıdır. Sanat Eseri “Bir toplumun sosyal gerçeklerini ve ideal…

 • Keçe Sanatı Nedir? Keçe Sanatı Nasıl Yapılır?

  Keçe sanatı nedir? Keçe sanatı nasıl yapılır? Günlük yaşamda kullanılan keçe örnekleri nelerdir? Keçenin Türk toplumundaki yeri nedir? El sanatları içinde en eski tekniklerden biri…

 • Türkiye’de Bale Sanatının Tarihi Gelişimi

  Türkiye’de Bale Sanatının Tarihi Hakkında Bilgiler Türkiye’de bale, XIX. yy da ve XX. yy. başlarında İstanbul’a gelen çeşitli Batılı toplulukların gösterileriyle tanınmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından…

 • Cam Sanatının Tarihi Hakkında Bilgi

  Cam Sanatının Tarihçesi Hakkında Bilgi Eski Türk camcılığını, Selçuklular’da ve Osmanlılarda olmak üzere, iki bölümle incelemek yerinde olur. Orta Asya’da yaşayan, oradan Anadolu’ya geçip yerleşen…