Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Kasır Nedir? Ülkemizdeki Önemli Kasırlar

  Kasır; Köşk, saray. Kasır sözcüğü, genellikle hükümdarlar için kent dışında yaptırılmış ve sürekli oturulmayan binalar için kullanılır.  Araplar’ da kasır hemen hemen Batı’daki şatonun eşanlamlısıdır.…

 • Sarayda Yeni Doğan Çocuklara Düzenlenen Törenler

  Osmanlı sarayında doğum olayı nedeniyle bir dizi tören ve şenlik yapılırdı’ Doğacak çocuk için hazine kethüdası aracılığıyla darphaneye gümüş kabaratmalı süslü bir beşik ısmarlanırdı. Beşik…

 • Osmanlı Devletinde Doğancıların Görevleri

  Doğancı: Avcı doğan yetiştiren ya da doğanla avlanan kimse. Osmanlı devletinde padişahın doğan adlı av kuşlarını yetiştirmek, bunlara bakmak ve av törenlerinde hizmet etmekle görevli…

 • Adaletname Ne Demek? Özellikleri Nelerdir?

  Kanunları uygulamakta, görevlerini kötüye kutlanan idarecileri ikaz eden, tahta çıkan halife veya padişahların devleti adaletle idare edeceklerini bildirdikleri yazılı emirleri ihtiva eden vesika. Arapça adalet…

 • Hun Devletinin Özellikleri Nelerdir?

  ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ) (MÖ IV. YÜZYIL – MS 216) Teoman tarafından “kutlu vatan” olarak kabul edilen Ötüken’de kurulmuştur. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı…

 • Divanı Ali Nedir Tarihi

  Divanı Ali, Osmanlı devletinde suçlanan yüksek düzeydeki devlet görevlilerinin (vekiller, yargı yetkilileri vb.) yargılandığı mahkeme. 1876 Kanunu esasisi nin 31. md.’si-ne göre, gerek duyulduğu zamanlarda…

 • Divanı Ahkâmı Adliye Tarihi

  Divanı ahkâmı adliye, Osmanlı devletinde yüksek mahkeme. Meclisi valâyı ahkâmı adliye’nin, “Divanı ahkâmı adliye” ve “Şûrayı devlet” olarak ikiye ayrılmasıyla oluştu (1868). Bir yüksek adli…

 • Türkler’de Kitaplık Kurmanın Tarihi

  Türkler de kitaplık. Türk kütüphanelerinin tarihsel kökeni ortaçağ İslam uygarlığı dönemine uzanır. Uygur Türkleri’nden kalma zengin yazmaların varlığı bilinmekle beraber, İslamlıktan önceki yaklaşık on üç…

 • Kışlak Nedir? Kışlak Ne Demek Özellikleri

  1. Konar-göçerlerin, hayvanları ile birlikte yayladan inerek soğuk mevsimi geçirdikleri, iklim bakımından elverişli yer. Bazı kışlaklar zamanla sürekli yerleşme yerine dönüşmüştür.  2. Eskiden savaş durumundaki…

 • Kızılelma Önemi Nedir? Türkler için Kızılelma’nın Anlamı

  Kızılelma: Osmanlılar da ordunun bir gün mutlaka ele geçireceğine inanılan, nerede olduğu belirsiz, uzak düşman kenti: “Çıktı pür velvele Otranto’ya Ahmet Paşa I Tuğlar varsa…