Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Osmanlı Devletinin Düşünce Hayatı

  Osmanlı Düşünce Hayatının Özellikleri 1) Osmanlı düşünce hayatı , XII. yüzyıldan beri durgunlaşmaya başlamış bulunan klasik İslâm düşüncesinin bir devamıdır. Bu düşünce birikiminin bütün gelenekleri…

 • Türklerin Kullandığı Çadırlar ve Özellikleri

  Çadır, Orta Asya’da konar göçer yaşam sürdüren Türkler’in en eski ve yaygın barınak biçimidir. G. Anadolu’da yaşayan Türkmenler, Yörükler ve D. Anadolu’nun bazı kesimlerinde geçimlerini…

 • Cizvit Tarikatı Nedir? Kurucuları? Tarihçesi

  Cizvit Tarikatı nedir, nasıl kuruldu, tarihçesi ve özellikleri  Paris’te kurulmuş Hristiyan tarikatı. Papa 3. Paulus tarafından 1540’da bir fermanla onaylanmıştır. Bu tarikattan olanlara “cizvit” denilir.…

 • Cülus Bahşişi Nedir? Kime Verilir? Cülus Törenleri

  Osmanlı padişahlarının tahta çıkması.  Osmanlı devletinde padişahın ölümü ya da hal’i üzerine yeni padişahın tahta çıkmasıyla ilgili olarak cülus etti, tahta oturdu, tahta geçti, taht-ı…

 • Jurnal Ne Demektir? Jurnalcı Ne Demek?

  Abdülhamit II döneminde padişaha karşı olduğu ileri sürülen çalışmalar hakkında Saray’a verilen gizli rapor Bir kimseyi curnal etmek, onun hakkında yetkili makamlara gizil rapor vermek.…

 • Curcunabaz Kimdir? Curcunabaz Ne Demektir?

  Curcunabaz. (curcuna ve fars. bâz, oynayan’dan curcuna-bâz). Şenliklerde ya da ortaoyunu başlamadan önce gürültülü, taklitli danslar ve hareketler yaparak izleyenleri eğlendiren soytarılara verilen ad. CURCUNACl…

 • Cizye Nedir? Kimlerden Alınır? Cizye Vergisi Ne Demek

  İslam devletlerinde Hristiyanlardan veya başka dinlerden olanlardan, devletten elde ettikleri imtiyazlar karşılığında alman bir vergi türü. Bu bir çeşit “rahat yaşama vergisi“ydi. Cizye verenler devletin…

 • Cirit Oyunun Tarihçesi? Cirit Atma Tarihçesi

  Cirit Osmanlılarda XVI.-XlX. yy. larda çok yaygın bir spordu. Bir nevi savaş gösterisi gibi kabul edilirdi. XIX. yy. da saray çevresinde rakip takımlara bamyacı ve lahanacı adları takılmıştı. Büyük…

 • Türk İslam Ciltçiliği Önemi ve Tarihçesi

  Türk-islam ciltçiliği. Önceleri yazma kitapların korunması amacıyla geliştirilen ciltçilik, müslümanlığın yaygınlaşması, din kitaplarına verilen önemin artmasıyla, tüm islam dünyasında bir sanat dalı haline geldi. Orta…

 • İlk Çağ Uygarlıkları Hangileridir?

     İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI Genel Özellikleri Bu uygarlıklar, genellikle yaşam koşullarının uygun olduğu akarsu boylarında yaşayan toplumlar tarafından kurulmuştur. Bu uygarlıkların birçoğu Akdeniz Bölgesi’nde ortaya…