Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Azaplar Kimlerdir? Azapların Görevleri Nelerdir?

  Azaplar kimlerdir? Azapların görevleri nelerdir? Azaplar hangi padişah zamanında kaldırılmıştır?  Azap, XIII. yy. sonlarından başlayarak çeşitli Türk devletlerinde bir tür askeri anlatan askeri terim olarak…

 • İstanbul’da Bir Çeşme Ayrılık Çeşmesi

  Ayrılık çeşmesi, İstanbul, Haydarpaşa’da çeşme. Osmanlı imparatorluğu döneminde hacı kafileleri, Anadolu kervanları bu çeşme önünde uğurlanırdı. İstanbul’dan ayrılan yolcular başkentteki son namazlarını çeşmenin bitişiğindeki namazgâhta…

 • Ayastefanos Antlaşması Önemi Nedeni Sonuçları

  Ayastefanos Antlaşması önemi, nedeni antlaşmanın sonuçları. Ayastefanos Antlaşması ne zaman, hangi ülkeyle yapıldı, kimler katıldı? Ayastefanos antlaşması, 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (Doksan-üç harbi) sonunda imzalanan…

 • Aydınoğulları Beyliğinin Önemli Eserleri

  Aydınoğulları Beyliğinin Önemli Eserleri Nelerdir? Aydınoğulları Beyliğinin Mimari Eserleri ve Özellikleri, Aydınoğulları sanatı, daha çok mimarlık ve onu bütünleyen sanat dallarında belirginleşmektedir. Birgi, Selçuk, Tire…

 • Aydınlanma Çağı Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

  Aydınlanma Çağı nedir kısaca, Aydınlanma Çağı temsilcileri kimelerdir? Aydınlanma Çağı feodalitenin gerilemesi ve burjuvazinin yükselmesiyle ortaya çıkmıştır. Aydınlanma çağı, Avrupa’da düşünce dünyasını XVIII. yy.’da egemenliği…

 • İlk Çağ’da Haberleşme ve Haberleşme Yöntemleri

  İlk Çağ’da Haberleşme Nasıl Sağlanırdı? İlk Çağ Haberleşme Yöntemleri ve Özellikleri Konuşarak duygu ve düşüncelerini karşısındakine aktaran insanoğlu, tarih boyunca haberleşme ihtiyacını gidermek için çeşitli…

 • Ayaş Ulu Camii Tarihi ve Özellikleri

  Ayaş Ulu Camii Tarihi ve Özellikleri İlçenin en eski ve en büyük camisi olan Ulu Cami’nin  XVI. yy.’da yapıldığı sanılmaktadır. Mihraba dikey üç sahınlı yapıda,…

 • Ayasofya’nın Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

  Ayasofya’nın Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa Özet Bilgiler Şimdiki Ayasofya’nın yerinde bulunan ilk iki kilise ahşaptı. 326 yılında yapılan birinci kilise 404’te çıkan halk ayaklanmasında,…

 • Ayan Nedir? Ayanlık Sistemi Nedir? Ayanlar Nasıl Kaldırıldı?

  Ayan nedir? Osmanlı devletinde ayanların görevleri nelerdir? Ayanlık sisteminin ortaya çıkmasının nedenleri? Ayanları kim kaldırdı? Osmanlı metinlerinde ayan-ı vilayet, âyan-ı belde, âyan ve eşraf, vücuh-ı…

 • Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri Nelerdir?

  Göçebe Yaşam Tarzının Özellikleri Yaylak – kışlak hayatı yaşanmasının temel nedeni iklimdir. Tarımın gelişmemesi özel mülkiyeti, özel mülkün gelişmemesi de sınıf farklılığını ve kölelik anlayışını…