Tarih

Osmanlı Tarihi, Tarihi Olaylar, Selçuklu, Bizans, Türk Beylikleri Tarihi, Dünya Tarihi, Tarihten Önemli Olaylar, Savaşlar

 • Türkler’de Küpeli Erkekler

  Kulak memesine takılan, ekseriya kıymetli maden ve taşlardan yapılan süse “küpe” denildiğini biliyoruz. Şemseddin Sami, “Kâmus-ı Türki” adlı eserinde, küpe için, “kadınların kulağa astıkları süs”…

 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

  Ekonomik anlamda yapılan inkılaplar nelerdir? Ülkenin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır?  Siyasal bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığa dayandığını çok iyi bilen Mustafa Kemal, yeni devleti ekonomik yönden güçlü…

 • Adaletname Nedir? Adaletname Nasıl Hazırlanır?

  Adaletname nedir, çeşitleri nelerdir? Adaletname nasıl hazırlanır. Osmanlı devletinde Adaletname hangi özelliklere sahiptir. Osmanlı padişahlarının topluma adil bir yönetim vaat eden fermanları. Bilinen en eski…

 • Acemi Ocağı Kim Tarafından Kurulmuştur? Tarihçesi

  Acemi Ocağı Kim Tarafından Kurulmuştur? Tarihçesi Acemi Ocağı Nedir? Acemi Ocağı, Osmanlı kapıkulu ) sınıfına asker yetiştiren ocak. Osmanlı Devleti’ni ilk zamanlarında asker adaylarına “torlak”…

 • Ağalık Sistemi Ne Zaman Kaldırıldı?

  Ağalık sistemi nedir, nasıl ve ne zaman başlamıştır? Ağalık sistemi toplumu nasıl etkilemiştir. Ağalık: a. 1. Ağa olma durumu. —2. Ağa olan kimseden beklenen davranış…

 • Türkiye’de Müzeciliğin Tarihi

  Türkiye’de Müzeciliğin Tarihi, Türkiye’ de ilk müze nasıl ve ne zaman açıldı. Müzeciliğe katkı sağlayan kişiler kimlerdir? Türk müzecilik tarihi kısa özet Türkiye’de müzecilik, 19.…

 • Ankara’nın Hanları Sulu Han, Çengel Han, Safran Hanı

  Ankara ilimizde bulunan hanların özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgiler ZAĞFİRAN (SAFRAN) HANI At Pazarında bulunmaktadır. Aslen Kayserili olup, Ankara’ya yerleşen Hacı İbrahim Bin Hacı Mehmet…

 • Nasreddin Hoca Türbesinin Özellikleri, Tarihçesi, Hikayesi

  Nasreddin Hoca türbesinin özellikleri nelerdir? Nasreddin hoca türbesinin kapısında neden kilit var? Nasreddin hoca türbesinin tarihçesi, hikayesi. 1208- 1284 Yılları Arasında Selçuklular Döneminde Akşehir’de Yaşayan…

 • Atatürk’ün Kültür ve Sanat Anlayışı Nasıldır?

  Atatürk’ün kültür ve sanat anlayışı nasıldır?  Atatürk’ün Kültür ve Sanat Konusundaki Görüşleri, ve Düşünceleri nelerdir? Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük mücadele verdiği ve aynı zamanda…

 • Keban Baraj Gölü Altında Kalan Ağın Köyleri

  Keban Baraj Gölü Altında Kalan Ağın Köyleri Hangileridir? Uzunyol Köyü (Bahadin) Keban Baraj gölü ile birlikte sular altında kalan köy, barajdan sonra hiçbir şekilde yeni…