Güncel

Güncel Bilgiler, Güncel Konular, Güncelliğini her zaman koruyan önemli sorunlar ve çözüm yolları.

 • Filozoflara Göre Aşk Ne Demek Anlamı

  Eski çağda filozofların çoğu aşkı yalnızca bedeni bir istek olarak gördüler; ama Sokrates, Platon, Aristoteles, Stoacılar, Plutarkhos için aşk, en yüce ve en ince duygu…

 • İcazetname Nedir? İcazetname Kime Nasıl Verilir?

  İcazetname izin belgesi. Medrese eğitimi görenlere verilen diploma. Hat hocasının öğrencisine verdiği yazı diploması.  ANSİKL. Hat. icazetname, hattata, yazılarının altına imza atma izni ve yetkisini…

 • İbrik Nedir? İbrik Nerede Kullanılır? Çeşitleri? Özellikleri

  İbrik: Sıvı, özellikle su koymaya yarayan ince boyunlu, geniş karınlı bir gövdeyle, buna bağlanan bir emzik ve bir kulptan oluşan kap.  Türklerde ve İslam ülkelerinde…

 • Hukuk Mahkemeleri Nelerdir? Hangi Davalara Bakar?

  Hukuk Mahkemeleri Nelerdir, Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Alacak, boşanma, miras, ev boşaltma, evlat edinme gibi davalara bakar. Hukuk mahkemeleri şu bölümlere ayrılır: Sulh Hukuk…

 • Hukukun Kaynakları Nelerdir?

  Hukukun kaynakları Hukukun kaynakları deyimi çeşitli anlamlarda kullanılır. Bir anlama göre, hukukun kaynağı hukuk kurallarının ortaya çıkışı ve oluşma biçimidir Hukuk kaynağı deyimi kimi zaman…

 • Horoz Dövüşü Nedir? Horoz Dövüşü Nerede Nasıl Yapılır

  Horoz dövüşü, bugün de Anadolu’nun birçok yöresinde sürdürülen geleneksel eğlencelerdendir. Eskiden daha çok ramazan aylarında düzenlenen horoz dövüşlerinde kavgacı özellikleri nedeniyle daha çok hint horozu…

 • Hipokrat Yemini Nedir? Ne Anlama Gelir (Metni)

  Hipokrat Yemini tedavi sanatının ahlak kuralları. Hippokrates’in koyduğu bu kurallar, Fransa’da hemen hiç değiştirilmeden XV. ve XVI. yy.’da hekimlik andı kabul edildi. O zamandan beri…

 • Hilal Nedir? Hilal Ne Demek Anlamı

  Hilal: Divan edebiyatında sevgilinin kaşları: “Yine bir kaşı hilalin sitemi çerh gibi I Kaddimi kıldı kemer, takatimi eyledi tâk (Yine feleğin çarkı gibi kaşı hilali…

 • Hicri Takvim Nedir Kısaca? Başlangıcı? Özellikleri?

  Hicri Takvim: Hicreti başlangıç olarak kabul eden tarih ya da takvim için kullanılır: Hicri 1310 yılındaki büyük deprem.  Halife Ömer, beytülmalın hesaplanmasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle…

 • Hızma Nedir? Hızma Neden Takılır Amacı

  Hızma: Burun kanadına takılan altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış küçük süs; burun bezeği.   Arap ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Afrika’nın bazı yörelerinde kadınların başlıca süslerinden olan…