Dini KonularGenel Kültür

Habil Kabil Hikayesi Özeti

Habil Adem ile Havva’nın ikinci oğluna müslümanların verdikleri ad. Tevrat’ta anlatıldığına göre  Adem’ in ilk oğlu Kabil çiftçi, Habil de çoban oldu. Kabil topraktan sağladığı ürünlerinden, Habil de koyunlarından Tanrı’ya kurban sundular. Habil’in sunusunu kabul eden Tanrı, Kabil’inkiyle ilgilenmedi. Bu durum, Kabil’in Habil’i kıskanarak öldürmesine yol açtı.

Olay hakkında Kuran’da da benzer bilgiler verildiği gibi adları geçmemekle birlikte iki kardeş arasındaki konuşmalar ayrıntılı olarak anlatılır. Buna göre Habil’in Tanrı’ya sunduğu kurbanın Tanrı tarafından kabul edilmesine, kendisininkinin edilmemesine öfkelenen Kabil, “Ant olsun seni öldüreceğim!”dedi. Habil ise “Allah ancak kendisine saygı duyanlarınkini kabul eder Sen öldürmek için bana el kaldırsan da ben sana öldürmek için el uzatmayacağım. Ben, âlemlerin tanrısı olan Allah’tan korkarım!” dedi. Sonunda kardeşini öldüren Kabil cesedi ne yapacağını düşünürken, bir karganın yeri eşelediğini görerek onu gömmek aklına geldi.

Cinayetin öyküsünü, Kabil’in temsil ettiği tarım uygarlığı ile, Habil’in temsil ettiği göçebe çoban uygarlığı arasındaki çatışma olarak yorumlayanlar da vardır. Nitekim, bir çoban tanrı ile bir çiftçi tanrıyı karşı karşıya getiren bir öyküyü içeren İ.O. II. binyıl’dan kalma bir sümer tableti Tevrat ve Kuran’daki metinlerle ilginç benzerlik gösterir. 
Habil ile Kabil öyküsünün islam halk inançlarında değişik anlatım türleri de vardır.

Başka Bir Hikaye

Adem’in iki oğlu, Habil ve Kabil, Tanrı’ya kurban kesmişlerdi. Birininki kabul olundu, ötekininki kabul olunmadı. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, kardeşi Habil’e seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da Tanrı inananların kurbanını kabul eder. Beni öldürmek için elini uzatırsan ben karşı koymayacağım, çünkü Tanrı’dan korkarım diye karşılık verdi. Çünkü öldüren hem kendi, hem de öldürdüğü kimsenin günahını yüklenmiş olacaktı.

Habil’in Benim günahımı ve kendininkini üzerine alarak cehennemlik olasın demesi Kabil’i etkilemedi, kardeşini öldürdü. İkiz oldukları söylenen Kabil’in kız kardeşinin adı Aklime, Kabil’den iki yaş küçük olan Habil’in kız kardeşinin adı da Labuda idi. Yahudi kaynaklarındaki bazı söylentilere göre Kabil cennette, Habil de yeryüzünde iken doğmuştu. Adem, kardeşlerin kendi ikizleriyle değil, öteki kardeşin ikiziyle evlenmelerini emretmişti. Kabil ise, ötekinden daha güzel olduğu için kendi ikiziyle evlenmek istiyordu. Bunun üzerine Tanrı’ya kurban kesilmişti.

Başka bir söylenti ise: Habil bir huri, Kabil bir cin ile evlenecekti. Kurbanının kabul edilmemesine öfkelenen Kabil, yirmi yaşındaki kardeşini öldürdü. Cesedi yırtıcı hayvanlardan korumak için gömdü, ölüleri gömme geleneği bu olaydan kalmadır.