EdebiyatKitap Özetleri

Halkbilgisi Kılavuzu Nedir? İçeriği

Halkbilgisi Kılavuzu, Hamit Zübeyir.

Yazar, Kılavuz’da Folklor (Halkbilgisi) nedir?” sorusunu ele aldıktan sonra, “Folklor ‘un Alâkadar Olduğu İlimlere değinip, “Amelî Tavsiyeler” başlığı altında araştırıcıların derlemeler sırasında göz önünde bulundurmaları gereken noktaları ve alan araştırması tekniklerinin özelliklerini açıklamaktadır. Kılavuz’un bundan sonraki bölümleri “Halk Edebiyatı” ve “Halk İnanmaları” başlıkları altında, her iki konuyla ilgili konu kümelenmelerini, sorulan ve yaygın örnekleri içermektedir. Yazar, kılavuzunu hazırlarken, Fin, Alman ve Macar halkbilimi yayınlarından yararlanmıştır.