Halk İnançları

 • Batıl İnançlar Nelerdir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  Batıl inanç nedir? Batıl inançlar nasıl ortaya çıkmıştır? Batıl inanç objeleri nelerdir? Ülkelerin batıl inançları hakkında bilgi. İnsan topluluğu içinde yerleşmiş, korkudan, ihtiyaçtan, bazı uğursuz…

 • Kırklama Nasıl Yapılır?

  Kırklama Nedir? Ne zaman ve Nerede Kim Tarafından Nasıl Yapılır? Kırkıncı gün loğusa kırklanır, yani (Kırk hamamı) na götürülür. Ebe hanım, hısım ve akraba, konu…

 • Eski Bir Doğum Adeti Kırk Hamamı

  Doğum yapan kadının çocuğunu doğurduğunun 40. günü hamama götürülmesi münasebetiyle yapılan eğlencelere “kırk hamamı” ya da “lohusa hamamı” denilmektedir. Eski istanbul doğum âdetleri çerçevesinde gelin…

 • Doğum İle İlgili Halk İnançları (Yiyecek ve İçecekler)

   Türk Halk İnanışlarında Doğumla İlgili Yiyecek ve İçecekler Hayatın üç önemli geçiş döneminden ilki olan doğum, her toplumda mutlu bir olay olarak kabul edilmiştir. Türk…

 • Atların Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

  Türk folklorunda at. Orta Asya’dan başlayarak Türk halk töresinde genellikle at ve at sürüsü ilahi bir nitelik taşır. Özellikle yakut destanlarında bahadırların atları güneş ülkesinden…

 • Barak Türkmenleri Halk İnançları

  Barak Nedir Kısaca? Barak Türkmenleri alevi mi, dini inançları nasıl, Barak tarihi ve kültürü hakkında bilgi. Baraklar, Güneydoğu Anadolu’da Nizip, Gaziantep ve Kilis’in güneyinde yaşayan…

 • Başsağlığı Nasıl Dilenir? Neler Söylenir?

  Baş sağlığı dilemenin en iyi yolu ölenin yakınlarıyla yüz yüze görüşmektir. Uzakta oturup da seyahat imkanı bulamayanlar; telefon, telgraf, mektup ve gazete ilanı vasıtasıyla başsağlığı dileklerini…

 • Kedi İle İlgili İnançlar? Kedi Nankör Müdür?

  Kedi ile İlgili Halk İnançları Çok yaygın bir inanç vardır halk arasında. Bir kedi öldürenin işlediği suçtan kurtulabilmesi için yedi köprü yapması gerekir, derler. Öylesine…