Halk Müziği

 • Kopuz Nasıl Ortaya Çıkmıştır Tarihçesi

  Kopuz: Geçmişi Yenisey yazıtlarından bile önceye uzanan telli Türk çalgısı. Eski Türkler’de hem bir ermişlik ve ululuk simgesi, hem de bir iletişim (uzaktakilerle haberleşme) aracı…

 • Muğla Türküleri ve Hikayeleri

  Günümüzde TRT repertuarlarına girmiş yaklaşık 68 sözlü ve 34 sözsüz olmak üzere 102 Muğla türküsü vardır. Halk arasında halen bilinip de derlenemeyenleri göz önüne alırsak…

 • Karadeniz Kemençesinin Özellikleri Nelerdir?

  Karadeniz yöresinde kullanılan, üç veya dört telli, yayla çalınan bir Türk müziği çalgısı. Boyu ortalama 42 santimdir. Son derece parlak, renkli ve lirik bir sesi…

 • Bendir Nedir Özellikleri Nelerdir?

  Bendir, Bender olarak da bilinir, klasik Türk müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef. Nakkare ya da kudümle birlikle Türk müziğinin başlıca ritim çalgısıdır. Dinsel müzikte de…

 • Bayati Makamı Nedir? Özellikleri

  Bayati Türk müziğinde bir makam. Bileşimi, uşşak  ve acem makamlarının bileşimiyle aynıdır. Uşşak makamının seyri çıkıcı, bayat ve acem makamlarınki ise inici çıkıcı ya da…

 • Halk Müziği Nedir? Özellikleri, Gelişimi, Ürünleri

  Halk Müziğinin Tanımı ve Özellikleri Hakkında Bilgiler Halkın estetik yaratıcılığını yansıtan; yarattığı, söylediği, sevdiği ve çalıp türküleri ve ezgileriyle dinlediği müziğe, halk müziği denir. Halk…

 • Hüzzam Makamı Nedir? Özellikleri

  Hüzzam: Türk müziğinde bir bileşik makam. (Kuramsal olarak açıklamakta en çok güçlük çekilen makamlardandır. Hümayun makamına hüzzam beşlisi eklenerek oluşturulduğu kabul edilir. Ancak, Arel ve…

 • Flüt Nedir? Flüt Nasıl Bir Müzik Aletidir Özellikleri

  Eski Yunan çobanı da, Andlar’da yaşayan Amerikan yerlisi de, büyük bir orkestranın solisti de, Karpat köylüsü de flüt çalar: flüt, dünyanın en eski ve en…

 • Eğin Türküleri Nelerdir? Neyi Anlatır? Örnek

  Eğin türküleri, Erzincan’ın Kemaliye (eski adı Eğin) ilçesinde söylenen, ayrılık konusunu işleyen türküler. Çalışmak için Eğin’den giden, yıllarca dönmeyen, belki gittikleri yerde yeniden evlenen eşleri…

 • Dilli ve Dilsiz Nefesli Sazlar Nelerdir? Özellikleri

  Dilli Nefesli Sazlar Hemen hepsi ağacın içi oyularak yapılır. Boyları 20 cm’den 80 cm’ye kadar değişiklik gösterir. Bu sazların ağıza gelen kısmından başlamak üzere, nefesi…