Halk Müziği

 • Türk Müziğindeki Dörtlüler Nelerdir?

  Türk müziğinde, her biri bir beşliyle birleşerek basit makam dizilerini ya da bir basit makam dizisiyle birleşerek bileşik makam dizilerini oluşturan, dört yanaşık sesten oluşmuş…

 • Elazığ Harput Türküleri (İshak Sunguroğlu Araştırması)

  Elazığ Harput Türküleri Araştırması Harput ve dolaylarında yaşayan insanların sese ve saza verdikleri kıymet hiçbir zaman azalmamıştır., İşte bu merak ve sevgi ile içten gelen…

 • Davul Nedir? Davul Nasıl Yapılır? Çeşitleri? Tarihi

  Davul, enli ve ince tahtadan bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, deriler üzerine tokmak ve değnek vurularak çalınan bir müzik aracı. DAVULCU a. 1.…

 • Darbuka Nedir? Özellikleri Nelerdir?

  Darbuka; Kupa biçimindeki, madenden (bakır, pirinç, alüminyum) ya da pişmiş topraktan gövdesinin geniş ağzına gerilmiş deriye ellerle vurularak çalınan ritim çalgısı. Darbuka: Türk musikisinde bir…

 • Türk Sanat Müziğinde Kullanılan Çalgılar

  Türk sanat müziğinde kullanılan Türk (ya da Doğu) kökenli başlıca sazlar şunlardır: Tambur; ney; kemençe; ud; kanun; kudüm. Bunlara, XVIII. yy’da sinekeman (daha sonra keman),…

 • Çalgılar Nelerdir? Çalgıların İsimleri Özellikleri

  Müzik yapmak amacıyla kullanılan sesler çıkarmaya elverişli, doğal ya da imal edilmiş her tür nesne. 2. Müzikli eğlence; müzik: Bu gece bizim evde çalgı vardı.…

 • Cura Nedir? Müzik Aleti Cura’nın Özellikleri

  Cura: Bağlama ailesinin en küçük çalgısı. Cura bağlama, bağlama ailesinden, curanın büyüğü, bağlamanın küçüğü olan çalgı. Cura düzeni, türk halk müziğinde bir düzen. (Bağlama düzeniyle…

 • Ağır Aksak Usulü Nedir?

  Ağır Aksak Usulü Türk müziğinde bir küçük usul. Aksak usulünün bir derece ağır olan biçimidir.  Şarkıların ve zeybeklerin ölçülmesinde kullanılmıştır. Ağıraksak şarkılarda, hecelerin dağılımı belli…

 • Bağlama Çeşitleri Nelerdir?

  Yapı ve biçim bakımından aynı, boyutları itibariyle birbirinden farklı olan (büyükten küçüğe doğru) şu parçalardan oluşur. a. Divan Sazı b. Bağlama c. Tanbura d. Cura…

 • Bozlak Nedir? Bozlak Müziği Ne Demek?

  BOZLAK a. Muz 1. Türk halk müziğinde, Orta ve Güney Anadolu’ya özgü uzun hava türü. (Ait olduğu yörenin ya da boyun adıyla anılır: Avşar bozlağı,…