Halk Oyunları

Halk Oyunlarımız İsimleri-Adları Halk Oyunları Örnekleri, Bölgeleri, Hikayeleri, Özellikleri, Yöreleri, Kıyafetleri.

 • Bar Oyunu Nedir?

  Bar oyununun tanımlanmasında, bir tanımda birleşme olanağı mümkün olamamıştır. Çoğunlukla belirli bir tanım yapmak yerine söylenen tanımlamalar şöyledir: – Bar dadaşın oyununun adıdır.…

 • İlkel ve Gelişmiş Toplumlarda Dansın Yeri ve Önemi

  İlkel toplumlarda dansın anlamı o kadar önemlidir ki her hareketi başka başka olayların temsili sayılmaktadır. Örneğin; bugün bile, Amerika yerlileri ve Afrika da…

 • Türklerde Dansın Tarihi ve Önemi

  Türklerde dans, eskiden dinsel bir anlam taşıyordu. Şaman’ın yaptığı danslar kötü ruhları kovmak için verilen savaşımı temsil ediyordu ve büyüye yönelikti. Kaynaklarda, çeşitli…

 • Diyarbakır Çepik Oyunu Nasıl Oynanır?

  Çepik ya da Çepikli, Diyarbakır ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu. Savaş, kavga ye çekişmeyi simgeleyen oyun, adını el vurma anlamına…

 • Türk Halk Oyunları Nelerdir?

  Türk Halk Oyunları Nelerdir? Yöresel Oyunlarımızın İsimleri. Geleneksel Halk Oyunlarımız. Türkiye’de oynan halk oyunları. Bar Kuzeydoğu Anadolu (Kars, Erzurum, Erzincan) bölgemizde toplu olarak…

 • Halk Oyunları Giysileri ve Müzikleri

  Halk oyunları, yöresel giysilerle icra edilir. Her yöreye ait oyunlar, bu yüzden günümüz gösterilerinde, o yörenin giysileri giyilerek icra edilmektedir. Halk oyunlarının icrasında…

 • Teke Oyunu Nedir? Nasıl Oynanır? Özellikleri

  Anadolu’nun güney kesimlerinde (İçel, Isparta, Burdur, Antalya) Teke Türkmenlerince oynanan oyunlara teke oyunları, bu oyunların müziklerine de “Teke Havası” denilmektedir. Oyunların adı tarihi…

 • Cemal (Cemalcik) Köy Seyirlik Oyunu)

  Cemal ya da Cemalcik Oyunu ; Tohumun toprağa atıldığı sonbahar aylarında düzenlenen, bolluk töreni niteliğinde bir köy seyirlik oyunu. Trakya’da, Sivas, Yozgat çevresinde…

 • Eski Bir Zeybek Oyunu Arpazlı Zeybeği Nedir?

  Arpazlı zeybeği; Bergama’nın Kozak bucağında ve çoğu zaman Kozak yaylasında davul zurna yahut klarnet eşliğinde oynanır. Çok eski bir zeybek oyunudur Halk aşiret…

 • Bar Oyunu Kıyafetleri Nelerdir?

  Bar oyuncuları özel milli kıyafetlerini giyerler, bar bugünkü kıyafetle oynanmaz. Erzurumlu bir Dadaş’ın giyim kuşamı şu parçalardan meydana gelir: etrafında işlemeli ve açık…