Halkbilimi

Halkbilimi ( Folklor ) alanında internette bulabileceğiniz en büyük arşiv burada yer almaktadır. Giyim ve kuşam, halk oyunları, halk müziği, halk inançları, gelenekler ve görenekler, el sanatları, türk mutfağı, efsaneler, destanlar vb

 • Kütahya Kızlariçi Geleneği

  Kızlariçi, Kütahya ve çevresinde kadınlar arasında belli zamanlarda düzenlenen bir tür toplantı. Kızlariçi, evlerde ya da açık alanlarda yapılan düzenli toplantılar niteliğindedir. Bu toplantılarda ev…

 • Türk Mitolojisinde Kız Motifi

  Kız motifinin Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır (ak kızlar, bahadır kızlar, dev kız, kurt kız, vb.). Ak kızlar tanrı Ülgen*’in kızları olan deniz tanrıçalarıydı.…

 • Geleneksel Türk Kıyafetleri Nelerdir?

  Geleneksel Türk Kıyafetleri Nelerdir? Geleneksel Kadın ve Erkek Kıyafetleri Nelerdir? Yöresel Kıyafetlerimiz ve özellikleri Kıyafet: Bir topluluğa, bir döneme, bir mesleğe vb. özgü giyinme biçimi.…

 • Muğla Türküleri ve Hikayeleri

  Günümüzde TRT repertuarlarına girmiş yaklaşık 68 sözlü ve 34 sözsüz olmak üzere 102 Muğla türküsü vardır. Halk arasında halen bilinip de derlenemeyenleri göz önüne alırsak…

 • Elazığ Kız İsteme Adetleri ve Şerbet İçme

  Kız evinden onay cevabı alınınca evlenmenin ilk olayları başlamış demektir. Baba, amca, dayı veya yakın akrabalardan bir kaç kişi, kızın babasına gider, kızı resmen isterlerdi.…

 • Karadeniz Kemençesinin Özellikleri Nelerdir?

  Karadeniz yöresinde kullanılan, üç veya dört telli, yayla çalınan bir Türk müziği çalgısı. Boyu ortalama 42 santimdir. Son derece parlak, renkli ve lirik bir sesi…

 • Elazığ Nişan Adetleri Gelenekleri

  Elazığ’da Nişan Bohçası, Gelin Elbisesi ve Kına Hamamı ile ilgi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Elazığ yöresine özgü uygulamalar ve pratikler aşağıdaki gibidir. Evlenmenin ikinci önemini  teşkil…

 • Şaman Hastalığı Ölüp Dirilme

  Şaman hastalığı adı da verilen “mistik parçalanma” ise Şamanizm’de “ölme dirilme” şeklinde olmaktadır. Şaman adaylarının öğrenimleri sırasında olan transa geçme (kendini kaybetme) olarak görülen olgu…

 • Kasap Oyunu Nedir? Kasap Oyunu Nasıl Oynanır?

  Kasap havası, kasap oyunlarının eşlik ezgisi. Kasap oyunu, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve çevresinde yaygın, ayakla yeri dövme figürlerine dayanan karşılama türü bir halk oyunu. …

 • Karyağdı Hatun Hikayesi Nedir?

  Karyağdı Hatun, gebelere ve muradına erememiş kadınlara yardım ettiğine inanılan kadın evliya. Efsaneye göre, günümüzden beş yüzyıl kadar önce Yazgülü adlı genç kız, Canali ile…