Halkbilimi

Halkbilimi ( Folklor ) alanında internette bulabileceğiniz en büyük arşiv burada yer almaktadır. Giyim ve kuşam, halk oyunları, halk müziği, halk inançları, gelenekler ve görenekler, el sanatları, türk mutfağı, efsaneler, destanlar vb

 • Çalgılı Eğlenceler (Çalgılı Kahve Yapma)

  Çalgılı kahve yapma, İstanbul’da tulumbacı kahvelerine özgü bir gelenekti. XIX. yy.’ın sonu, XX. yy.’ın başlarında Tavukpazarı’ndaki eski âşık” kahvelerini yerini giderek ramazanda süslenip çalgıcı getirtilerek…

 • Türk Sanat Müziğinde Kullanılan Çalgılar

  Türk sanat müziğinde kullanılan Türk (ya da Doğu) kökenli başlıca sazlar şunlardır: Tambur; ney; kemençe; ud; kanun; kudüm. Bunlara, XVIII. yy’da sinekeman (daha sonra keman),…

 • Çalgılar Nelerdir? Çalgıların İsimleri Özellikleri

  Müzik yapmak amacıyla kullanılan sesler çıkarmaya elverişli, doğal ya da imal edilmiş her tür nesne. 2. Müzikli eğlence; müzik: Bu gece bizim evde çalgı vardı.…

 • Çakşır Nedir? Erkek Kıyafeti Çakşırın Özellikleri

  1. Eskiden erkeklerin giydikleri bir tür şalvar. Diz çakşırı, boyu dizkapağı hizasında biten kısa çakşır. 2. Esk. Tavuk, güvercin gibi hayvanların ayaklarındaki tüyler. Dökme Şalvar,…

 • Cura Nedir? Müzik Aleti Cura’nın Özellikleri

  Cura: Bağlama ailesinin en küçük çalgısı. Cura bağlama, bağlama ailesinden, curanın büyüğü, bağlamanın küçüğü olan çalgı. Cura düzeni, türk halk müziğinde bir düzen. (Bağlama düzeniyle…

 • Folklorun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  Folklorun İlişki İçinde Olduğum Bildim Dalları  ANTROPOLOJİ Folklor, bir kısım bilimlerle çok yakından ilişkili bulunmaktadır. Folklor bilimi, hakkında, açık bir görüş ve anlama sahip olabilmek…

 • Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Folklor Çalışmaları

  1939 yılında Folklor Üniversitemize Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine girdi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Halk Edebiyatı ve Folklor adı altında Pertev Nailî Boratav tarafmdan okutulan…

 • Karagözün Cinciliği Oyunu

  Karagözün Cinciliği bir karagöz oyunu. Karagöz düşünde delileri ve hastaları iyileştirecek bir büyü öğrenmiştir. Bunu Hacivat’a söyler, Hacivat da ona hasta bulmaya gider. Bu sırada…

 • Cin Cin Oyunu Nedir? Nasıl Oynanır? Kuralları

  Cin cin, açık havada topla oynanan bir çocuk oyunu. Oyuncular daire biçiminde sıralanıp önlerine top girecek büyüklükte çukurlar açarlar. Sırası gelen oyuncu, altı adım geriden…

 • Türk Folklorunda Cinler

  Masal ve halk hikâyelerinde sık sık cinlere yer verilmiştir. Bir masalda cinlere ait bir pınar vardır; genç kız oradan su almaya gönderilir. Sihirli sularından alındığını…