Halkbilimi

Halkbilimi ( Folklor ) alanında internette bulabileceğiniz en büyük arşiv burada yer almaktadır. Giyim ve kuşam, halk oyunları, halk müziği, halk inançları, gelenekler ve görenekler, el sanatları, türk mutfağı, efsaneler, destanlar vb

 • Elazığ (Harput) Lohusalık Adetleri

  Elazığ, Harput Lohusalık Adetleri Hakkında Bilgi Harput aileleri içinde kadınlar Gebe kaldılar mı, bu gebeliklerini uzun müddet ev halkına, hatta kocalarına bile hissettirmeden sabır ve…

 • Komşuluğun ve Komşu Hakkının Önemi

  (Komşuluk) Aynı yerde veya yakında oturan insanlar arasındaki karşılıklı ilişki ve işbirliği. Bir toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında, barış ve güvenin yerleşmesinde komşuluk ilişkilerinin payı büyüktür.…

 • Başsağlığı Nasıl Dilenir? Neler Söylenir?

  Baş sağlığı dilemenin en iyi yolu ölenin yakınlarıyla yüz yüze görüşmektir. Uzakta oturup da seyahat imkanı bulamayanlar; telefon, telgraf, mektup ve gazete ilanı vasıtasıyla başsağlığı dileklerini…

 • Türk Mutfak Kültürü

     Türk Mutfak Kültürü Hakkında Bilgi Beslenme biçimleri, kültürel, ekolojik ve ekonomik çevreye ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Türk Mutfağı denildiğinde, Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini…

 • Kedi İle İlgili İnançlar? Kedi Nankör Müdür?

  Kedi ile İlgili Halk İnançları Çok yaygın bir inanç vardır halk arasında. Bir kedi öldürenin işlediği suçtan kurtulabilmesi için yedi köprü yapması gerekir, derler. Öylesine…

 • Kızılbaşların Adetleri ve Gelenekleri

  Kızılbaşların adetleri ve gelenekleri hakkında bilgi Kızılbaşlık: Şii mezhebinin bir kolundan olanlar. İslam dinine bağlı olan Kızılbaşların kendilerine özgü inançları ve tapınma biçimleri vardır. Genellikle merkezden…

 • Sembollerin Anlamı ve Hayatımıza Etkileri Nelerdir?

    Sembollerin Anlamı  Semboller, kişiler arasındaki işlem ve ilgilerin somut fiil ve hareketleriyle ifadelerinden doğmuştur. Yazının bilinmediği ya da pek az kişi tarafından bilindiği çağlarda…