Genel KültürDini Konular

Harut Marut Hikayesi Nedir? ( Harut Marut Olayı Kıssası)

Harut ile Marut, adları Eski Mısır kaynaklarında, Avesta’da ve kapalı bir biçimde Kuran’da (11,102) geçen iki meleğin adları.

Anlatıldığına göre, İdris peygamber göğe çıkarıldığında melekler insanların günahkârlığı ile alay ettiler. Allah, meleklere “Yeryüzünde olsanız, siz daha çok günah işlersiniz; isterseniz aranızdan ikisini oraya göndereyim” dedi ve Harut ile Marut’u yeryüzüne yolladı. İki melek, yeryüzüne geldikten sonra Babil’de kadılık yapmaya başladılar Bir gün, çok güzel bir kadın bir sorun için kendilerine başvurdu, ikisi de kadına sevdalandılar ve birbirlerinden habersiz aynı saatte evinde buluşmak için kadından söz aldılar O saatte ikisi de kadının evine giderek kendilerineteslim olmasını istediler.

Kadın, “Domuz eti yer şarap içerseniz size teslim olurum!” dedi. Bu iki günahı işlediler. Ancak, kadın son olarak kendisine Tanrı’nın en büyük adını (ism-i azam) öğretmelerini de istedi. Bu isteği de yerine getirilince kadın gökte yıldız (Zühre, Anahid ya da Biduht) oldu. Büyücülük yaptıkları için Harut ile Marut ise cezalandırılarak Babil’de bir kuyuya baş aşağı asıldılar.

Bir başka efsaneye göre, zina işlerken kendilerini yakalayan adamı öldürdüler. Tanrı, onların bu durumunu öteki meleklere bildirince, melekler, yine büyücülük yaptıklarından Harut ile Marutun sonsuza kadar cezalandırılmalarını Tanrıdan istediler. İkisi Babil’de bir zindana atılarak sonsuza kadar sürmek üzere işkence görmeye başladılar.