Hayat Ağacı Nedir Anlamı

Hayat Ağacı. Bir soyun zincirlemesini gösteren çizelge; soyağacı, soykütüğü, soy zinciri.

Eski Türkler’de şamanlık inanışından kaynaklanan, dünyanın merkezini belirleyen ve kuşlarla birlikte betimlenen ağaç.

Hayat ağacı, Selçuklularda ve beylikler döneminde çini, taş ve benzeri süslemelerde yaygın biçimde kullanıldı (Divriği Ulu camisi, Erzurum Çifteminareli medrese, Kubadabad sarayı çinileri, Kayseri Döner kümbet, vd.). Kuşlar şamanlığa göre Şaman’ı, islam inanışına göreyse cennet kuşlarını, kimi örneklerde rastlanan nar motifi de cenneti simgeler. Bazı süslemelerde ağacın üstünde ya da çevresinde görülen rozetlerin ise gezegenleri simgelediği sanılmaktadır. Hayatağacı gökle yeri birbirine bağlayan bir öğe olarak nitelendirilir. Selçuklu mimarlığında hayatağacı motifi cami, medrese, saray gibi yapıların önemini vurgular. Osmanlı sanatında da görülen bu motif, daha çok halk sanatlarına özgü bir bezeme olarak kilim, halı, vb. eserlerde günümüze değin kullanılmıştır.

İlgili Makaleler