Hayriye Eseri Ne Anlatıyor? Konusu? Özeti

Hayriye, Nabi’nin öğretici nitelikte mesnevisi (1701).

Şair, oğlu Ebülhayr’a seslenirken yetişen kuşaklara da Ortaçağ islam toplumlarının ortak dünya görüşünü ve geçerli bilgileri kazandırmayı amaçlar. Metin içinde yapıtını, Hayriname diye adlandırır Verilen öğütlere göre insan, dinin kurallarına tam olarak uymalı, toplumda düşman kazanmamak için sabırlı olmalı, azla yetinmelidir. Göze batmayan, sorunlara yol açmayan bir meslek olarak Divan-ı hümayun kâtipliği mesleğine girmelidir. Bir bilim ve kültür merkezi olarak İstanbul’u ve güzelliklerini öven şair, kendi izlediği öğretici şiir yolunun üstünlüklerini dile getirir. Nabi’nin yapıtı, Sümbülzade Vehbi’nin aynı nitelikteki Lutfiye adlı mesnevisine esin kaynağı oldu.