Hicri Takvim Nedir Kısaca? Başlangıcı? Özellikleri?

Hicri Takvim: Hicreti başlangıç olarak kabul eden tarih ya da takvim için kullanılır: Hicri 1310 yılındaki büyük deprem. 

Halife Ömer, beytülmalın hesaplanmasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle bir takvim başlangıcının esas alınmasının gerektiğini söyledi. Ali’nin Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçüş (hicret) tarihinin başlangıç olması önerisi kabul edilince 1 muharrem (16 temmuz 622) hicri takvimin başlangıcı oldu. Bu takvimde zaman ay yılına (kameri sene) göre hesaplandı. Ay yılı, Ay’ın Dünya’nın çevresinde 12 kez dolaşması sırasında geçen süredir. Bu dolaşmada aylardan her biri 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniyede tamamlanır. Buna göre Ay yılı 354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniyedir. Böylece her Ay yılı Güneş yılından 11 gün eksik gelir. Her 33 ay yılı, bir yıl eksiği ile 32 Güneş yılına eşit olur. Kuran’a göre, ay ile yılın başlangıcı hilalin ilk görünmesi ile saptanır.

Ay’ın Dünya çevresinde iki kez dönüşü 59 gün sürdüğüne göre, aylardan bir bölümü 29, bir bölümü ise 30 gün çeker. 30 gün çeken aylar muharrem, rebiyülevvel, cemaziyülevvel, recep, ramazan, zilkade; 29 gün çeken aylar safer, rebiyülahır, cemaziyülahır, şaban, şevval, zilhiccedir.

İslam ülkelerinin çoğunda eskiden beri bu tarih kullanıldı. Osmanlılar’da hicri 1089’dan (1678) sonra sınırlı bir biçimde mali işlerin tarihlerinin saptanmasında mali yıl takvimi kullanılmaya başlandı ve hicri 1256’dan (1840) başlayarak bu takvim Rumi sene adı ile daha geniş ölçüde uygulandı. Cumhuriyet‘in ilanından sonra kabul edilen bir yasa ile miladi takvimin kullanılmasına geçildi (1926).

Hicri ve miladi takvimleri birbirine çevirmek için bazı formüller varsa da bunlarla sağlıklı bir sonuca varılamaz. Bu nedenle bu konuda hazırlanmış bilimsel cetvellere başvurulur.

İlgili Makaleler