Hikaye Unsurlarının Gösterildiği Bir Metin Örneği

Hikaye unsurlarının gösterildiği bir metin örneği, Hikaye unsurları ne demek, soruları nelerdir? Hikaye unsurlarını kullanarak hikaye edici bir metin yazınız.

Çam Ağacı
Havalar soğumuştu. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere gitmişlerdi. Yalnız kanadı kırılmış bir kırlangıç uçup gidememişti. Titriyor, barınacak bir yer arıyordu. Ormandaki ağaçlara gitti.
Ne olur, dallarınız arasında bana bir yer verin, dedi. Meşe ağacı:
Sen benim palamutlarımı yersin. Seni barındıramam, dedi. Çınar ağacı:
Ben de seni barındıramam, dedi. Öteki ağaçlar da kırlangıcı barındırmak istemediler. Zavallı kırlangıç barınacak yer bulamıyordu. Yalnız çam ağacı kırlangıca acıdı: Gel, benim dallarımda barın, dedi. Kırlangıç, çam ağacının dallarına yerleşti. Kış yaklaştı. Sert rüzgarlar esti. Bütün ağaçların yaprakları döküldü. Kış, rüzgara seslendi:
Sakın çam ağacının dallarına dokunma. Onun dallarında yaralı kırlangıç barınıyor. işte o zamandan beri çam ağacı dört mevsim yeşil kalır. Yaprakları hiç dökülmez.

Yukarıdaki metnin,

Ana karakteri çam ağacı,
Diğer karakterleri kırlangıç, meşe ağacı ve çınar ağacıdır.
Metinde anlatılan olay çam ağacının kanadı kırık bir kırlangıcı dallarında barındırması ve kışın onu ödüllendirmesidir. Olayın geçtiği yer ormandır. Olayın gerçekleştiği zaman sonbahar mevsimidir.
Bir metnin hikaye unsurları:

  • Ana karakter ve yardımcı karakterler,
  • Olay,
  • Olayın geçtiği yer,
  • Olayın gerçekleştiği zamandır.

Hikayede anlatılan olay kimin, kimlerin, neyin ya da nelerin etrafında gerçekleşiyorsa metnin ana karakteri odur. Metindeki diğer kişi ve varlıklar yardımcı karakterlerdir.
Hikayelerde bir olay anlatılır. Bu olay belli bir gün, ay ya da yılda, tarihi tam olarak belli olmayan bir zamanda veya bir mevsimde gerçekleşiyor olabilir. Zaman unsuru, “Olay ne zaman gerçekleşiyor?” sorusunun cevabıdır. Olayın gerçekleştiği yer bir ev, sokak, okul, orman gibi mekanlar olabilir. “Olay nerede gerçekleşmiş?” sorusu bu unsuru bulmak için sorulur.