Güncel

Hızma Nedir? Hızma Neden Takılır Amacı

Hızma: Burun kanadına takılan altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış küçük süs; burun bezeği.  

Arap ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Afrika’nın bazı yörelerinde kadınların başlıca süslerinden olan hızma, burun kanadı delinip küpe gibi takılabildiği gibi yapıştırılarak da kullanılır. Bazı ilkel topluluklarda burnun ortasına takılan ağır hızmalara da rastlanır. Hızma kadının toplum içindeki yerini de belli eder. Bazı topluluklarda ancak evli kadınlar hızma takabilir, altın hızma varlık belirtisidir. Hızmanın kişiyi kötülüklerden, uğursuzluklardan koruduğu inanışı da vardır. G.-D. Anadolu’nun bazı yörelerinde ender olmakla birlikte günümüzde de kadınların hızma taktıkları görülmektedir.