Güncel

Horoz Dövüşü Nedir? Horoz Dövüşü Nerede Nasıl Yapılır

Horoz dövüşü, bugün de Anadolu’nun birçok yöresinde sürdürülen geleneksel eğlencelerdendir. Eskiden daha çok ramazan aylarında düzenlenen horoz dövüşlerinde kavgacı özellikleri nedeniyle daha çok hint horozu ya da Hint kırması horozlar yeğlenir, izleyiciler geniş bir halkanın çevresinde toplanır, bir ya da birkaç kişi hakemlik yapmak üzere görevlendirilir. Horoz sahipleri karşılıklı geçip aynı anda horozlarını alana bırakırlar Dövüş sırasında gerek horoz sahipleri gerekse izleyiciler arasında bahse girenler olduğu gibi, ortaya bazı ödüllerin konduğu da olur. Ötekini ağır bir biçimde yaralayarak kavga dışı bırakan horoz, dövüşü kazanır. Kavgayı kendiliğinden bırakıp kaçan ya da sahibi tarafından dövüşten çekilense yenik sayılır.

Anadolu’nun bazı yörelerinde dövüşçü horozların mahmuzları ince eğe ile sivriltilir ve dövüş sırasında bacağına renkli kurdelelerle çakı bağlanır. Bazı yörelerdeyse dövüş günü horozları göz-alıcı renklere boyama geleneği vardır.

İlkçağlarda Yunan, Roma ve Çin’de bir tür kâhin bildirisi yerine geçen horoz dövüşü, G. Amerika, Filipinler, Antiller ve Meksika’da da çok yaygındır, İngiltere, Belçika ve Fransa’da yasaklanmış olmasına karşın günümüzde de horoz dövüşleri düzenlenmektedir.