Bilgi Dünyası

Hristiyanlıkta Cehennem Anlayışı Nasıldır?

Hristiyanlık da cehennem anlayışı nasıldır, öldükten sonra neler beklenmektedir.
Hristiyanlıkta cehennem. Katolik inancına göre ruh, ölüm anında, serbestçe seçtiği son manevi safta kalır. Cehennem, Tanrıyı bırakma yolunu seçenlerin durumu’dur. Çektikleri azap, Tanrı’da son bulduklarını açıkça gördükleri halde buna inanmamakta ısrar etmelerinden doğar. Bunun içindir ki hayatlarının boşa gittiğini ve ebediyete kadar ulaşmak istemeyecekleri bir erekliği ta içlerinden duyarlar (lanetlilik azabı ki Tanrı’yı görmekten mahrum kalmadır). Bu manevi azaba bir de duysal ıstırap eklenir ki İncil buna ateş, kemirici kurtlar, pas adlarını verir. Bu ceza, kişinin suçluluk derecesine göre değişir. İsa’nın sözlerine göre öteki dünyada suçluların azabı sonsuzdur. Hristiyanlara göre cehennem Tanrının lanetine uğrayan kişilerin ceza yeridir. Bunlar Tanrı’yı görmekten sonsuza kadar yoksun kalacaklardır. Cehennemin mutlak hakimi şeytandır.
Hristiyan efsane ve rivayetlerine göre cehennem ateş ve kükürtle doludur. Günahkarlara orada bedeni işkenceler yapılır. Bu konudaki en güçlü tasvir, Dante’nin Divina Commedia adlı eserinin interno (Cehennem) bölümündedir. Liberal ve modern Protestanlıkta ise cehennem deyimi az kullanılır. Daha çok sembolik bir anlamı vardır ve Tanrı ile temastan mahrum kalan ruhların durumunu belirler. Cezaların sonsuzluğuna inanış. universalisme (sonunda herkes için kurtuluş olduğu) ve sapkın ruhların tam manasıyla öleceğini kabul eden Conditionalisme (Koşulculuk) ile çürütülmüştür.
Meydan Larousse / 4 Cilt Sayfa 86

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı