Hukuk Mahkemeleri Nelerdir? Hangi Davalara Bakar?

Hukuk Mahkemeleri Nelerdir, Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Alacak, boşanma, miras, ev boşaltma, evlat edinme gibi davalara bakar. Hukuk mahkemeleri şu bölümlere ayrılır:

Sulh Hukuk Mahkemeleri (Bin liraya kadar alacak, nafaka, ev boşaltma davalarına bakar).

Asliyle Hukuk Mahkemeleri (Bin liradan fazla alacak, boşanma davalarına bakar).

Aile Mahkemeleri (Evlenmenin iptali, babalık ve boşanma gibi aile hukukundan doğan davalara bakar)

Ticaret Mahkemeleri (Ticaret işlerinden çıkan davalara bakar). İş Mahkemeleri (İşçi ve işverenlerle ilgili davalara bakar). İcra Mahkemeleri (icra takip işleri ile ilgili davalara bakar).