Genel KültürEdebiyat

Hürriyet Kasidesi Ne Anlama Gelir? Açıklaması

Hürriyet kasidesi, Namık Kemal’in, vatan, millet ve hürriyet temalarını işlediği ünlü şiiri.

Abdülaziz’in tahttan indirilişi üzerine, sürgün bulunduğu Magosa’dan İstanbul’a gelen (1876) şair, daha önce başladığı şiirini yeni özgürlük ortamı içinde tamamladı. Asıl adı “Besalet-i Osmaniye ve Hamiyet-i insaniye” olan bu şiir “Kaside-i hamaset” olarak da tanınır. Vezin ve kafiye özellikleri açısından Fehim’ in (XVII. yy.) “Kaside-i der şikâyet-i dehr’ ine naziredir ve aruz’un “mefâîlün mefâî-lün mefâîlün mefâîlün” kalıbı ile yazılmıştır.

Adına karşın klasik kasidelerden gerek içerik bakımından, gerek onlarda bulunan nesip, girizgâh, methiye, tegazzül, fahriye, dua gibi bölümlere yer vermemiş olması bakımından ayrılır. Anlamların beyit içinde tamamlanması ve beyitler arasında bağlantı bulunmaması gibi özellikleri ise bir bakıma divan geleneğinin Namık Kemal üzerindeki etkisinin tümüyle kalkmadığının bir kanıtı olarak düşünülebilir

Hürriyet kavramı Türk düşünce sistemine bu şiirle girmiştir.