EdebiyatGenel Kültür

Hurşit ile Mahmihri Hikayesi Özeti

Hurşit ile Mahmihri sözlü gelenekten yazıya geçirilmiş türkülü halk hikâyesi.

Güney Anadolu’da, Toroslar ‘ın güneyinde söylenir. Konya’da oturan Molla Hünkâr Bey’in oğlu Hurşit’le, Kozanlı Türkmen beyinin kızı Mahmihri’nin aşk serüvenini anlatır. İki gencin birleşmesini Karahan Bey engeller. Genç kız başkasıyla evlendirileceği sırada kahramanın çıkıp gelmesi motifinin yer aldığı hikâyenin sonunda iki sevgili birbirine kavuşur. Bayburt’ta anlatılan çeşitlemede, genç’ kızın, yedi erkek kardeşi, Hurşit’in babası, Padişah’ın gönderdiği cadılar sevgililerin arasına girer. Hurşit başkasıyla evlendirilecek olan sevgilisinin düğününe kadın kılığında katılır. Hizmetkârı arabın yardımıyla sevgilisine kavuşur. Yapıt, Gül ile Sitemkâr adlı halk hikayesiyle birlikte iki kez basıldı (1885 -1925); sadeleştirilerek yeni basımları yapıldı.